Friday, November 11, 2011

‘Occupy inspireert bonden tot doortastende acties’

“De flirt van de vakbeweging met Occupy Wall Street begint serieus te worden”, schrijft Steven Greenhouse van de New York Times. Vakbonden geven praktische steun aan de protestbeweging en hebben geholpen om ontruimingen van kampen tegen te houden. Tegelijk worden ze door Occupy geïnspireerd om gebruik te maken van burgerlijke ongehoorzaamheid en om agressiever gebruik te maken van sociale media om direct verslag te doen van protestacties. Ze leggen ook meer nadruk op grassroots-mobilisatie en stemmen hun boodschap af met de 1% versus 99% boodschap over sociale ongelijkheid. Activisten van Occupy hebben meegedaan aan vakbondsprotesten tegen Verizon en Sotheby’s, waarbij ze overigens vasthouden aan hun autonome positie.

Zie ook Labornotes

No comments: