Tuesday, October 18, 2011

Occupy steunt stakende schoonmakers – en andersom

Where the f--- are the unions?, zo viel er te lezen op een protestbord tijdens de beginfase van Occupy Wall Street. Inmiddels spelen de vakbonden een actieve rol in de protesten. In Nederland heeft vakbeweging zich tot nog toe niet heel duidelijk gemanifesteerd bij de occupy-protesten, maar in Den Haag gaan occupiers en stakende schoonmakers samenwerken.
Een artikel in de Gotham Gazette beschrijft hoe in Amerika de betrokkenheid van de bonden van onderop tot stand kwam. Eerst sloten individuele vakbondsleden en zij haalden hun vakbondsleiders weer over om mee te doen. De bonden doen mee aan demonstraties en leveren daarnaast praktische steun, zoals juridische ondersteuning en hulp bij het opzetten van ehbo-posten.
Van hun kant hebben occupiers hun gezicht laten zien bij diverse vakbondsacties. Ook riepen ze op om geen iPhone 4S aan te schaffen bij telco Verizon zolang dat bedrijf de arbeidsvoorwaarden niet verbetert.
In Nederland was er aanvankelijk enige zorg dat het occupy-protest zou worden geannexeerd door politieke partijen en door vakbondsleden met petjes en ballonnen. Dat valt in de praktijk nogal mee: er hebben veel vakbondsleden aan de acties meegedaan maar meestal zonder met vakbondslogo’s te zwaaien.
Ondertussen begint er wel praktische samenwerking te ontstaan tussen occupy- en vakbondsactivisten. In Den Haag hebben schoonmakers afgelopen zaterdag een standbeeld van Henk Kamp omgetrokken omdat zijn ministerie 25% op de schoonmaak wil bezuinigen, met alle gevolgen voor de werkdruk. Occupy Den Haag heeft laten weten de schoonmakersacties te willen steunen, zo meldt vakbondsman Herrie Hoogenboom. Van hun kant gaan de schoonmakers van de week voedsel brengen naar de actievoerders op het Malieveld.
Afbeelding: Schoonmakers haalden afgelopen zaterdag in Den Haag een levend standbeeld van Henk Kamp neer. Foto Ron Meyer.

UPDATE: in een persbericht heeft Occupy Amsterdam zich ook solidair verklaard met de stakende schoonmakers.

1 comment:

Osjo said...

http://www.youtube.com/watch?v=nAUxAraQJPk