Tuesday, October 18, 2011

Hogere organisatiegraad in gevaarlijke beroepen

De nieuwste gegevens van het CBS laten zien dat vakbondsleden sneller vergrijzen dan de rest van de bevolking. Inmiddels is 14% van de vakbondsleden boven de 65. Tegelijk is er een bescheiden groei van het aantal vakbondsleden onder de 25. Het is voor het eerst sinds 1993 dat er sprake is van groei in deze leeftijdsgroep.
In reactie op de publicatie van deze gegevens heeft het TNO gegevens over arbeidsomstandigheden geanalyseerd. Het concludeert dat werknemers met beroepen waarin meer sprake is van gevaarlijk werk (politie, transport, bouw) en psychisch zwaar werk (onderwijs) vaker lid zijn van een vakbond.

No comments: