Tuesday, August 16, 2011

Onderzoek: Bezuinigingen leiden tot rellen en stakingen

Flinke overheidsbezuinigingen gaan samen met een grotere kans op rellen, demonstraties, politieke moorden en algemene stakingen. Vredes- en onderwijsdemonstraties lijken juist vaker voor te komen in tijden waarin de overheidsbudgetten groeien. Dit blijkt uit een onderzoek van de economen Jacopo Ponticelli en Hans-Joachim Voth.
Uit hun onderzoek blijkt verder dat de beschikbaarheid van massamedia geen verschil maakt voor de vraag of onvrede zich uit in ongeregeldheden. Deze bevinding staat op gespannen voet met speculaties dat Facebook een belangrijke rol zou hebben gespeeld in de Arabische Lente en dat Blackberries mede verantwoordelijk zouden zijn voor de Londense rellen. Wel bleek dat goed functionerende democratie├źn minder gevoelig zijn voor bezuinigingsonrust.
Ponticelli en Voth maakten voor hun analyse onder meer gebruik van gegevens over sociale onrust in Europa tussen 1919 en 2009. Ze voerden een aantal tests uit die aannemelijk maken dat er inderdaad een causaal verband is tussen bezuinigingen en onrust. (via Sargasso, het onderzoek is inmiddels ook besproken in het Financieele Dagblad. Foto: Andy Miah / Wikipedia)
UPDATE - De auteurs hebben nu ook een artikel gepubliceerd in de Guardian.

No comments: