Sunday, April 17, 2011

Van protest tegen bezuinigingen naar hervormingsbeweging

In veel landen wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen. Als het gaat om de vraag hoe deze protesten kunnen worden omgezet in een beweging voor economische hervormingen, dan vallen er lessen te leren van de manier waarop Australische onderwijzers in de jaren negentig reageerden op de dreiging van salarisverlagingen, aldus Amanda Tattersall in een artikel op Stronger Unions.
De onderwijsbond vormde coalities met schoolhoofden en met ouders; campagnes werden gepresenteerd als campagnes voor openbaar onderwijs in plaats van tegen het overheidsbeleid; en de bond verzamelde bijna 700.000 euro onder zijn leden om een effectieve mediacampagne te kunnen voeren. Ook lanceerde de bond een grootschalig openbaar onderzoek waarin leraren, ouders en andere betrokkenen werden gevraagd naar hun zorgen en oplossingen.
Uiteindelijk leidde de campagne tot bijna 200 miljoen aan investeringen in openbaar onderwijs.

No comments: