Sunday, April 10, 2011

‘Op Twitter werkgever bekritiseren is toegestaan’

De Amerikaanse overheid start mogelijk een rechtszaak tegen nieuwsdienst Reuters omdat deze een vakbondsleider had gezegd dat ze het bedrijf niet mocht bekritiseren op Twitter. Nadat een chef werknemers had uitgenodigd om suggesties om van Reuters de beste werkgever te maken, had ze geantwoord dat dit kon worden bereikt door eerlijk om te gaan met vakbondsleden.
Juristen zeggen dat werknemers hun bedrijf of chef mogen bekritiseren zolang het doel is om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en niet puur om ze af te kraken. Vorig jaar werd een ambulancedienst ervan beschuldigd een werknemer illegaal ontslagen te hebben omdat ze haar chef op Facebook had bekritiseerd. (bron: New York Times)

No comments: