Sunday, March 27, 2011

Werknemerscommissaris onderbenut

Het Nederlandse corporate governance-model, waarbij commissarissen onafhankelijk zijn maar wel oog dienen te hebben voor de belangen van werknemers, kan een voorbeeld vormen voor het buitenland, aldus Ieke van den Burg van stichting À Propos. Wel zouden ondernemingsraden hun voordrachtsrecht wat assertiever mogen gebruiken en moet er een netwerk komen van commissarissen die oog hebben voor het belang van goede sociale verhoudingen binnen een bedrijf.
Een goede communicatie tussen ondernemingsraad en raad van commissarissen “kan een tegenwicht bieden tegen de grootheidswaan van hun raden van bestuur en tegen ontmanteling en leegroven door boze buitenlandse (stief-) moeders”, aldus Van den Burg. Met de vergoeding die zij ontvangt als werknemerscommissaris bij ASML richtte ze de stichting À Propos op die daaraan wil bijdragen.
Volgens Van den Burg zijn ondernemingsraden te voorzichtig bij het gebruik van hun recht om commissarissen voor te dragen. Ze laten zich te makkelijk onder druk zetten om onafhankelijke commissarissen voor te dragen en ze houden te weinig contact met de werknemerscommissaris.
Achtergrondinformatie: themanummer van Zeggenschap; video.

No comments: