Saturday, March 19, 2011

DIY Corporate Research Contest

Als onderdeel van zijn ‘immer vastberaden inspanningen om macht van ondernemingen in al zijn manifestaties op te sporen en te vernietigen’ nodigt Corporate Watch zijn lezers uit voor een DIY Research Contest. Deelnemers mogen een bedrijfsprofiel, een case study over ondernemingsmacht of een artikel over misdrijven van ondernemingen indienen. De deadline is 30 april. Meer informatie hier.

No comments: