Monday, January 31, 2011

Vakbond speelt centrale rol in Tunesië

Op de Stronger Unions blog van de TUC legt Owen Tudor uit welke centrale rol de vakbonden spelen in de huidige politieke ontwikkelingen in Tunesië. Hij wijst erop dat Tunesië geen uitzondering vormt: “Vakbonden spelen vaak een grote rol in democratiseringsbewegingen – Solidarnosc in Polen, de ZCTU in Zimbabwe en de CUT in Brazilië, om er slechts drie te noemen. Maar vaak wordt hun centrale rol door de Westerse media niet erkend, omdat vakbonden namens gewone werknemers praten en de media (vaak vanwege taalproblemen) vooral intellectuelen aan het woord laat als vertegenwoordigers van democratische krachten.”

Update - In een nieuw bericht bespreekt Tudor de rol van vakbonden in Egypte.

No comments: