Thursday, December 9, 2010

Portretten van bijzondere werknemersOp 6 december is het boek ”bijzondere werknemers”, verhalen uit de sociale werkvoorziening in bijzijn van vele werknemers uit de sociale werkvoorziening, vakbondsvertegenwoordigers en tweede kamerleden overhandigd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken. In het boek, een initiatief van de vakcentrale FNV en Abvakabo FNV, maken we kennis met 21 werknemers. van jong tot oud.. Zij vertellen over hun dagelijkse leven als werknemer bij, of namens de sociale werkvoorziening. Door de indringende foto’s en begeleidende tekst geven zij een gezicht aan de 100.000 werknemers met een beperking. De achterflap van het boek vermeldt: Je zou zeggen dat de sociale werkvoorziening uit de tijd is, maar uit ervaring blijkt dat 70 % van de mensen die bij een ‘normaal bedrijf’ gaan werken weer binnen een jaar terug is bij de sociale werkvoorziening. De conclusie is dus: werkgevers willen mensen met een beperking alleen voor zich laten werken met een zak met geld, of gedetacheerd, zonder risico. Deze werknemers krijgen nog steeds niet het minimumloon, ook als ze volledig werken. Daardoor leven sommigen in armoede. “Het is tijd dat we de werkgevers een quotum opleggen” zei Edith Snoey, voorzitter van de Abvakabo FNV tijdens haar presentatie. Sprekers vonden het asociaal dat deze groep zo zwaar getroffen wordt door bezuinigingen die er toe zullen leiden dat minder mensen aan het werk blijven, omdat er geen geld is voor begeleiding, en in armoede achter de geraniums terecht komen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een kabinet dat zegt vrijheid in haar vaandel te hebben. De staatssecretaris zei in een antwoord hierop dat bezuinigen hard nodig was, ook voor deze (kwetsbare) groep. Aanwezigen riepen de staatssecretaris op om te bezuinigen op de sterkste groep, op de hypotheekrenteaftrek, maar toen was hij al vertrokken. En...misschien wel typerend voor dit kabinet: hij had in zijn haast vergeten om het boek mee te nemen! Na afloop van de presentatie was er een expositie van vergrote foto’s uit het boek. Dit wordt een reizende tentoonstelling die mogelijk ook bij de tweede kamer komt te staan. En...het boek ligt vanaf volgende week in de boekhandel. Alle Nederlanders krijgen de kans om het in hun bezit te krijgen om een beeld te krijgen van hoe hard de meest kwetsbare groep van Nederland voor heel weinig geld werkt, en toch hun hulp nodig heeft. Want alles van waarde is weerloos.
Tonny Groen

Boek: bijzondere werknemers
verhalen uit de sociale werkvoorziening
amsterdam , december 2010
tekst Ans Pelzer en Marie Kiebert
fotografie Frits Bode
isbn 978-90-74736-41-1
14,95 euro

No comments: