Friday, December 3, 2010

Organiseren van arme minderheden ‘verraderlijk terrein’

Hoe kon het gebeuren dat ACORN, een machtige organisatie van mensen met lage inkomens en een belangrijke bondgenoot van de vakbonden, zo snel van de kaart werd geveegd? Journalist Harold Meyerson zoekt de oorzaak zowel bij ACORN’s strategie als bij de Democratische partij, die zowel ACORN als de vakbonden in de steek heeft gelaten.
Tot voor kort had ACORN kantoren in 100 steden en 260.000 leden, bijna allemaal uit migrantengemeenschappen in de binnensteden. De organisatie had grootschalige activiteiten om kiezers te mobiliseren en deed mee aan talloze lokale vakbondscampagnes.
In 2008 begonnen rechtse media ACORN te beschuldigen van stemfraude. Ook zou de organisatie bereid zijn geweest om ondernemers te steunen die een prostitutiebedrijf wilden opzetten. Volgens Meyerson lijkt de manier waarop ACORN werd aangevallen erg op de geredigeerde tape waarmee in juli dit jaar de indruk werd gewekt dat ambtenaar Shirley Sherrod racisme zou steunen.
Toen bleek dat daar niets van klopte werd Sherrod snel gerehabiliteerd, maar ACORN werd door de Obamaregering in de steek gelaten. De overheid trok haar subsidies in en particulieren die de organisatie steunden volgden dit voorbeeld. “ACORN bestond nog op papier, maar haar leden en geld waren bijna helemaal in rook opgegaan.”
In de beginjaren van ACORN, begin jaren zeventig, spande de organisatie zich in om zowel zwarten als blanke arbeiders te organiseren. Later zorgde de focus op problemen in de binnensteden ervoor dat de achterban steeds meer uit minderheden met lage inkomens begon te bestaan. Volgens Meyerson ligt hier een deel van de verklaring voor de kwetsbaarheid van de organisatie: “opkomen voor arme minderheden is nog altijd verraderlijk terrein de in de Amerikaanse politiek, zoals Shirley Sherrod kan getuigen”.
Het andere deel van de verklaring is dat de Democraten het niet opnamen voor ACORN. Daarmee schoten ze zichzelf in de voet, aldus Meyerson: “Doordat ze ACORN in de steek lieten, zoals ze ook de vakbonden in de steek hebben gelaten, zijn de Democraten medeverantwoordelijk voor hun eigen verval.”

No comments: