Wednesday, December 1, 2010

Etnische symboolpolitiek

Het huidige integratiedebat gaat vooral over symboolpolitiek, schrijven Leo Lucassen en Wim Willems in een opiniestuk in NRC Handelsblad. Zij pleiten voor een ‘terugkeer naar het begrip klasse of eventueel sociaal milieu’.
Het sociaaldemocratische idee om de positie van arbeiders te verbeteren raakte geleidelijk in onbruik toen er in 1979 een apart beleid voor etnische minderheden kwam. Dit beleid werd breed gedragen en uitgevoerd door centrumrechtse regeringen. De overgang van ‘de arbeider’ naar ‘de allochtoon’ viel samen met het neoliberale beleid in de tijd van Thatcher en Reagan, waarbij individuele verantwoordelijkheid centraal stond.
Lucassen en Willems wijzen erop dat het minderhedendebat vooral over symbolische kwesties gaat zoals hoofddoekjes en paspoorten. En dat terwijl de sociale positie van ouders en grootouders veel bepalender is dan etniciteit, cultuur of religie.
De rol van vakbonden komt in het artikel niet expliciet aan de orde. Lucassen laat desgevraagd weten dat hier weinig onderzoek naar is gedaan.
Lucassen en Willems bezetten de leerstoel Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden / Campus Den Haag. Hun artikel is ook gepubliceerd op de website Republiek Allochtonië. Afbeelding: schoonmakers voeren actie voor fatsoenlijk loon en respect.

No comments: