Saturday, October 23, 2010

‘Thuiszorg geen echt werk’

Een antivakbondslobbygroep in Amerika vecht de juridische status als werknemers aan van mensen die thuiszorg verlenen of in hun eigen huis kinderopvang bieden. Het gaat vooral om arme vrouwen uit minderheidsgroepen. Als de campagne succes heeft, dan mogen vakbonden wellicht niet langer opkomen voor deze werknemers, meldt Labor Notes.
Thuiszorgers, die betaald worden door de staten, zijn moeilijk te organiseren vanwege hun onduidelijke arbeidsrelatie, het hoge personeelsverloop en het feit dat ze soms niet mogen staken.
Vakbonden zoals de SEIU hebben met succes coalities gevormd met gebruikers van thuiszorg om bij de staten te lobbyen voor betere arbeidsvoorwaarden voor thuiszorgers. Inmiddels bestaat een kwart van de 1,8 miljoen leden van de SEIU uit thuiszorgmedewerkers.
Hun positie blijft echter onzeker, stelt Labor Notes. De arbeidswetgeving sluit niet goed aan op de groeiende dienstensector en top down vakbondsstrategieën zijn kwetsbaar.

No comments: