Tuesday, July 13, 2010

Organising geen tovermiddel

De website Globalinfo publiceert een interview door Bart van der Steen met Peter Birke, auteur van een boek over de organisingaanpak die vakbonden in Duitsland (en andere landen waaronder Nederland) hebben overgenomen van Angelsaksische landen. Birke stelt dat organising een veelbelovende werkwijze is. Enerzijds omdat het analyseren van de machtsverhoudingen onderdeel vormt van de aanpak en anderzijds omdat de vakbond nauwer aansluit bij het dagelijks leven op de werkvloer, in plaats van zich alleen te laten zien tijdens cao-onderhandelingen. Toch is Birke kritisch: het blijft te vaak bij kleinschalige projecten en te vaak wordt de organisingaanpak ‘misbruikt’ voor oude vakbondspolitiek waarbij conflicten teveel uit de weg worden gegaan.

No comments: