Friday, July 2, 2010

‘Organiseren informele sector hoog op de agenda voor ITUC’

[Lucia van Westerlaak] – De internationale vakbondsfederatie ITUC en de organisaties die daarbij zijn aangesloten moeten al het nodige doen om de informele economie te integreren in de formele economie. Dit moet een vast onderdeel worden van andere activiteiten op landelijk, regionaal en internationaal niveau. Dat was de conclusie van een side event op het tweede ITUC World Congress, in juni in Vancouver.
Het organiseren van informele werknemers is een eerste stap om op te komen voor hun belangen. De ITUC en aangesloten organisaties moeten zich hiermee bezighouden, niet alleen omwille van de informele werknemers, maar ook om hun eigen toekomst veilig te stellen. In veel delen van de wereld heeft de informele economie een enorme omvang en elders groeit ze snel.
Als we informele werknemers organiseren moeten we dit op een duurzame manier doen. Dat betekent onder meer dat informele werknemers op alle relevante niveaus vertegenwoordigd moeten zijn.
De ILO (ACTRAV) en de ITUC ontwikkelen een handleiding over de informele economie. Dit initiatief werd enthousiast ontvangen. In de handleiding zullen best practices staan en informatie over het opzetten of verbeteren van capacity building. Zulke informatie is hard nodig, want een belangrijk deel van de ITUC-organisaties erkent dat men nog niet genoeg kennis heeft over het organiseren van informele werknemers.
Verder is het van belang dat sociale bescherming in de breedste zin van het woord beschikbaar is voor de enorme aantallen informele werknemers. Hun belangen moeten worden meegenomen in de beleidsontwikkeling van de ILO en de ITUC de komende jaren.
De ITUC moet procedures instellen om de belangen van informele werknemers de komende vier jaar te behartigen, dit kan bijvoorbeeld door een platform of taskforce in te stellen. De ITUC zal ook de taak op zich moeten nemen om informatie uit te wisselen over het organiseren van informele werknemers op basis van continuïteit, op een manier waar de aangesloten organisaties goed mee uit de voeten kunnen.

No comments: