Tuesday, July 20, 2010

Hoe moeten bonden reageren op de bezuinigingen?

Vakbonden moeten hun reacties op de bezuinigingen baseren op waarden, een goed verhaal en actie, stelt Carl Roper in een bericht op de Stronger Unions blog van de Britse vakcentrale TUC.
Als het om waarden gaat, moeten vakbonden laten zien dat ze niet alleen voor de belangen van hun eigen leden opkomen, maar voor de belangen van alle werknemers, van werklozen en van mensen die afhankelijk zijn van publieke diensten. Dit vereist dat bonden bereid zijn om deel te nemen aan coalities.
Als het om het verhaal gaat, moeten bonden erop wijzen dat de financiële crisis niet is veroorzaakt door het bouwen van goede scholen en het betalen van fatsoenlijke salarissen aan verpleegsters. Momenteel is ‘bezuinigen’ nog een abstracte term, maar de argumenten van de vakbonden zullen meer aanslaan wanneer mensen hun baan gaan verliezen en waardevolle voorzieningen verdwijnen.
Ten slotte moeten vakbonden zorgen dat de mensen voor wie ze op zeggen te komen ook actief betrokken zijn. Hiervoor moeten ze mogelijkheden creëren om in actie te komen op de werkvloer en in de gemeenschap.
Dat laatste punt wordt ook benadrukt in een column van Willem Dekker, een organiser bij FNV Bondgenoten. Hij wijst erop dat de kiezers ondanks de crisis het neoliberalisme weer in het zadel hebben gehesen. Momenteel is links er niet klaar voor om de strijd aan te gaan: “Als het aan mij ligt, voorlopig geen demonstraties, geen acties, geen bijeenkomsten rond onhaalbare doelstellingen, geen grote woorden in kleine zalen.” In plaats daarvan moet de beweging ondergronds gaan en mensen organiseren, “dan zijn we er klaar voor als Wilders straks echt de grootste is”.
Foto CC staticgirl

2 comments:

Egbert said...

Het mag duidelijk zijn dat ik het geheel oneens ben met Willem als het gaat om geen acties. Rekening retour heeft daar een andere opvatting over.1) Het opstellen van een manifest, waarin wordt omschreven dat het initiatief zich tot doel stelt om breed verzet te organiseren tegen bezuinigingsmaatregelen die leiden tot afbraak van sociale verworvenheden en het afwentelen van de kosten van de crisis op de samenleving in plaats van de veroorzakers. Deze tekst moet geschreven zijn in de geest van het aanspreken van alle mogelijke bondgenoten, van de grote partijen, vakbonden en organisaties tot de basisschool en speeltuinvereniging op de hoek. Deze tekst zal op onze volgende vergadering op 4 augustus besproken worden.

2) Naast het zoeken van de verbreding en het aansluiten bij strijd die kan en zal loskomen tegen bezuinigingen en crisismaatregelen, willen we zelf ook een landelijk moment neerzetten om naartoe te kunnen bouwen. Dit zien we niet als een eindpunt, maar als een belangrijke schakel in een langer traject van acties en mobilisaties die nodig zullen zijn om de sociale druk op het nieuwe kabinet op te bouwen. We willen daarom inzetten op een demonstratie/manifestatie in Den Haag op zaterdag 23 oktober, vanuit het uitgangspunt ‘Wij gaan de crisis niet betalen’.

3) Om tijdig met deze mobilisatie aan de slag te kunnen, houden we op 4 augustus onze volgende vergadering. Ter voorbereiding en aansturing hiervan hebben we een coördinatiegroep aangesteld, met vertegenwoordigers van in ieder geval FNV Vecht voor je Recht, SP, IS, DIDF, Doorbraak, Griekenland Is Overal en AIP Rotterdam. Deze groep zorgt voorafgaand aan 4 augustus voor een voorsteltekst van het manifest en een plan van aanpak richting het najaar, met de bedoeling om na de vergadering met mobilisatiemateriaal naar buiten te treden.

4) Twee mobilisatiemomenten die nu reeds bekend zijn en belangrijk om in de aanloop naar 23 oktober te noteren, zijn a) de introductiedagen in augustus op diverse universiteiten en hogescholen in het land, en b) de Europese actiedag 'NO to austerity' (NEE tegen bezuinigingen) op woensdag 29 september, georganiseerd door vakfederatie ETUC. Deze zal zich behalve op stakingen in diverse Europese landen ook richten op een grote vakbondsdemonstratie in Brussel die dag. Vanuit Nederland zal vanuit de FNV hoogstwaarschijnlijk op busvervoer worden ingezet.

We hopen iedereen zo voldoende voor nu te hebben geïnformeerd. Heb je vragen of opmerkingen, stuur deze dan graag naar onderstaand emailadres. Gebruik hetzelfde adres om je aan te melden voor de volgende vergadering op 4 augustus. En benut deze mail vooral ook zelf om meer organisaties en netwerken van die vergadering op de hoogte te stellen. Tot dan!

Met vriendelijke groeten,
de coördinatiegroep

Volgende vergadering Rekening Retour:
Datum: woensdag 4 augustus 2010
Lokatie: kantoor DIDF / Ite Boeremastraat 1 Amsterdam (1e etage)
Aanvangstijd: 19.00 uur (deur open vanaf 18.30 uur)

Egbert said...

Het mag duidelijk zijn dat ik het geheel oneens ben met Willem als het gaat om geen acties. Rekening retour heeft daar een andere opvatting over.

Om tijdig met deze mobilisatie aan de slag te kunnen, houden we op 4 augustus onze volgende vergadering. Ter voorbereiding en aansturing hiervan hebben we een coördinatiegroep aangesteld, met vertegenwoordigers van in ieder geval FNV Vecht voor je Recht, SP, IS, DIDF, Doorbraak, Griekenland Is Overal en AIP Rotterdam. Deze groep zorgt voorafgaand aan 4 augustus voor een voorsteltekst van het manifest en een plan van aanpak richting het najaar, met de bedoeling om na de vergadering met mobilisatiemateriaal naar buiten te treden.

Twee mobilisatiemomenten die nu reeds bekend zijn en belangrijk om in de aanloop naar 23 oktober te noteren, zijn a) de introductiedagen in augustus op diverse universiteiten en hogescholen in het land, en b) de Europese actiedag 'NO to austerity' (NEE tegen bezuinigingen) op woensdag 29 september, georganiseerd door vakfederatie ETUC. Deze zal zich behalve op stakingen in diverse Europese landen ook richten op een grote vakbondsdemonstratie in Brussel die dag. Vanuit Nederland zal vanuit de FNV hoogstwaarschijnlijk op busvervoer worden ingezet.

We hopen iedereen zo voldoende voor nu te hebben geïnformeerd. Heb je vragen of opmerkingen, stuur deze dan graag naar onderstaand emailadres. Gebruik hetzelfde adres om je aan te melden voor de volgende vergadering op 4 augustus. En benut deze mail vooral ook zelf om meer organisaties en netwerken van die vergadering op de hoogte te stellen. Tot dan!

Met vriendelijke groeten,
de coördinatiegroep

Volgende vergadering Rekening Retour:
Datum: woensdag 4 augustus 2010
Lokatie: kantoor DIDF / Ite Boeremastraat 1 Amsterdam (1e etage)
Aanvangstijd: 19.00 uur (deur open vanaf 18.30 uur)