Friday, May 7, 2010

Het organiseren van flexwerkers in Europa

Parttimers, tijdelijke werknemers en zzp’ers zijn minder vaak lid van een vakbond dan mensen met reguliere banen. Uit onderzoek komt naar voren dat dit niet komt doordat ze geen lid zouden willen zijn van een vakbond, maar onder meer doordat ze minder kans lopen om de vakbond op hun werk tegen te komen. Ook kost het waarschijnlijk meer om flexwerkers te organiseren omdat ze moeilijker te bereiken zijn en omdat ze veelal werken in sectoren waar werkgevers vijandig staan tegenover de vakbond.
In een paper gepubliceerd door het European Trade Union Institute beschrijven Kurt Vandaele en Janine Leschke hoe vakbonden in Nederland en Duitsland de organising-aanpak overnemen van Amerikaanse en Britse vakbonden. Ze beschrijven ook andere vernieuwingen zoals de oprichting van FNV-bonden van zzp’ers en de oprichting van FNV Jong.
De publicatie suggereert dat de vernieuwingen vooralsnog niet voldoende om het lijf hebben om het verschil te maken. Mogelijk wordt vakbondsvernieuwing afgeremd door het feit dat vakbonden ingebed zijn in institutionele structuren.
Overigens is de paper geschreven voordat het succes duidelijk werd van de schoonmakersstaking. De schoonmakerscampagne is onderdeel van een bredere inzet van FNV Bondgenoten om werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te organiseren.
Download het rapport hier.

No comments: