Thursday, April 29, 2010

Vakbonden stellen vrouwenbelang centraal

[Door Dirk Dragstra / Wage Indicator] - Het afgelopen jaar hebben vrouwelijke vakbondsbestuurders en kaderleden in Zuidelijk Afrika en Brazilië zowel op het niveau van bonden als de vakcentrale hun positie versterkt. Ze schrijven dit toe aan het zogenaamde Decisions for Life-project. Dit project richt zich op jonge vrouwen in de dienstverlening om ze te helpen om beter geïnformeerd beslissingen te nemen over hun toekomstige werk en carrière, gezinsvorming en de balans tussen werk en privé. In sommige landen, met name Zuid-Afrika, Zambia en Brazilië, is het project binnen zes maanden onderdeel geworden van het reguliere vakbondswerk. De betrokken vrouwen beschouwen dit als een unieke ervaring in hun vakbondsloopbaan. Het project geeft ze voor het eerst de gelegenheid om de problemen en behoeften van werkende vrouwen centraal te stellen binnen hun vakbonden.
Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken via ITUC, UNI en de Loonwijzer. Veertig vakbondsvertegenwoordigers en landelijke webteams van de Loonwijzer uit Zuidelijk Afrika en Brazilië zijn van 22 tot 26 maart 2010 bij elkaar gekomen in de hoofdstad Maputo van Mozambique om training te krijgen, hun activiteiten af te stemmen en ervaringen uit te wisselen, halverwege het Decisions for Life-project, 18 maanden na de start in oktober 2008.
Het is van strategisch belang dat het Decisions for Life-project onderdeel wordt van het reguliere beleid. Op die manier kan het namelijk binnen de hele vakbeweging zijn vruchten afwerpen. Dit is precies wat er momenteel gebeurt bij de COSATU in Zuid-Afrika, aldus Theodora Steele, de secretaris die op landelijk niveau verantwoordelijk is voor organising. In november 2009 heeft het landelijke congres van COSATU besloten om het project te integreren in zijn programma voor de komende drie jaar. Sindsdien sijpelt het Decisions for Life-project door naar alle aangesloten COSATU-bonden. Het beperkt zich dus niet meer tot de dienstensector, waar vakbond SACCAWU actief is, maar strekt zich uit tot alle sectoren van de economie waar vrouwen werkzaam zijn die worden bereikt door de vakbeweging.
Ondertussen heeft Decisions for Life 67 procent van de vrouwelijke leden van SACCAWU bereikt, zo is de inschatting van Sisanda Mbokotho, de juridisch adviseur van SACCAWU. Aangezien de dienstenbond 150.000 leden heeft, waarvan het merendeel vrouwen, zijn ongeveer 75.000 vrouwen in contact gekomen met het project en zijn doelstellingen. Deze vrouwen werken in de horeca en in casino’s. Vooral in de horeca is de uitbuiting ernstig. Over het algemeen wordt er helemaal geen loon betaald, zelfs niet het minimumloon, men ontvangt slechts fooien en bijdragen van klanten. Hier hebben jonge vrouwen de meest kwetsbare positie. De arbeidstijden zijn weinig sociaal: lange werkdagen gecombineerd met de eis om flexibel te zijn, vaak op onpraktische tijden. Veel vrouwen hebben op hun werk met seksuele intimidatie te maken gehad. Als ze hun contract willen houden dan zullen ze in moeten gaan op de uitnodiging van de manager om met hem uit te gaan. Als ze dit weigeren, dan verlengt hij hun contract niet. Het Decisions for Life-project organiseert onder meer speciale sessies om over deze pijnlijke ervaringen te praten, waar hopelijk een preventieve werking van uitgaat.
In Zuid-Afrika is de uitvoering van het project misschien het verst gevorderd, maar in alle deelnemende landen wordt de inzet als zeer relevant beschouwd door werkende vrouwen die lid zijn van vakbonden. Decisions for Life wordt in 14 landen uitgerold. In alfabetische volgorde zijn dit Angola, Azerbeidzjan, Botswana, Brazilië, India, Indonesië, Kazachstan, Malawi, Mozambique, Wit-Rusland, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika. In elk land verzorgt een webteam van de Loonwijzer relevante online informatie, waar vakbonden gebruik van kunnen maken in hun campagnes om jonge vrouwen in de dienstensector te bereiken. Binnenkort verschijnt een vervolgrapportage, waarin de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van het project in India en Indonesië.

No comments: