Friday, April 2, 2010

Tekelarbeiders terug in Ankara

[Door Meriç Esin / deel 2 toegevoegd] - Op 2 maart 2010 hadden de Tekel-arbeiders hun verzet in Ankara na 78 dagen laten verlopen om het vervolgens gespreid over het land verder voort te zetten. Een maand later, op 1 april 2010, zouden zij met duizend mannen en vrouwen en zo veel mogelijk aanhang weer naar Ankara terugkeren om hun eisen kracht bij te zetten en hun verdere actieplannen te bespreken. Daar gingen zij toe over op aansporing van de voedingsbond Tekgıda-İş. Deze besloot daartoe nadat de gerechtelijke Hoge Raad had besloten dat de acceptatietermijn voor de zogenaamde ‘4C’-regeling acht maanden van duur zou zijn, in plaats van één maand, zoals de AKP-regering van premier Erdoğan eerder had bepaald. In de afgelopen maand hebben de Tekel-arbeiders in talrijke steden, vaak samen met arbeiders uit andere bedrijven en solidaire mensen uit diverse bevolkingsgroepen met verschillende acties en activiteiten hun strijd voortgezet.
Zoals de Tekel-arbeiders zich een maand geleden hadden voorgenomen, hebben zij ook gedaan. In de afgelopen dagen hebben zij daar de nodige voorbereidingen toe getroffen en zijn zij gisteren met aanhang en al uit verschillende steden van het land in de richting van de hoofdstad vertrokken. In de vroege ochtenduren kwamen zij gisteren bij Ankara aan. De bussen waarin zij zaten kregen van de politie echter geen toestemming om de stad binnen te rijden. Dat gebeurde op bevel van de gouverneur van Ankara. De Tekel-arbeiders troffen een hoofdstad aan waar feitelijk de staat van beleg was uitgeroepen. De politionele maatregelen die bedoeld waren om de arbeiders ervan te weerhouden hun voorgenomen actie te realiseren, waren weergaloos. De arbeiders werden geconfronteerd met een politiemacht van ruim vijf duizend man.
Ondanks de politiemacht is het de arbeiders op verschillende manieren uiteindelijk toch gelukt om samen met hun aanhang de hoofdstad binnen te gaan. Uiteraard niet zonder confrontaties, schermutselingen en kleerscheuren. Want net als in de afgelopen manden hebben de arbeiders ook vandaag weer de nodige agressie van de staat met knuppelslagen, gasbommen, pepergas, pantserwagens, watercanonnen en andere geweldsmiddelen keihard moeten incasseren. Weer werden mensen ten gevolge daarvan onwel of raakten zij gewond. Weer werden zij gearresteerd en meegenomen. En wederom werden mensen ernstig mishandeld.
Maar de stad binnengaan was niet genoeg. De afspraak tussen de arbeiders en hun vakbond Tekgıda¬-İş was dat zij zich bij het hoofdkantoor van de vakcentrale Türk-İş (waar Tekgıda-İş bij aangesloten is) zouden verzamelen. Daar zouden zij een 24-uurs zitactie houden en hun verdere actieplannen samen met de leiding van Tekgıda-İş bepalen om die vervolgens door middel van een persconferentie bekend te maken. Daarna zouden zij de hoofdstad weer verlaten. Dat alles werd hen onmogelijk gemaakt door de gigantische politiemacht, die op veel punten in de stad opgesteld was om de toegang tot de ‘Sakarya’-straat (waar zich het hoofdkantoor van Türk-İş bevindt) onmogelijk voor de arbeiders te maken. Ook bij en om het hoofdkantoor van Türk-İş stond een grote politiemacht opgesteld.
Een grote concentratie van de massa van de Tekel-arbeiders, de meegereisde aanhang en solidaire inwoners van Ankara is het gelukt om de barricades in de stad te doorbreken en zich op het ‘Sakarya’-plein (niet ver van het hoofdkantoor van Türk-İş aan de ‘Sakarya’-straat) te verzamelen. Daar hebben de voorzitters van de vakcentrales Türk-İş, Disk, Kesk en Kamu-Sen de concentratie van mensen toegesproken. Daarin hebben zij felle kritiek geuit op de ondemocratische houding van de regering, de beledigende uitspraken van premier Erdoğan aan het adres van de Tekel-arbeiders en op de gouverneur van Ankara die op aanwijzing van Erdoğan de oorlog aan de arbeiders heeft verklaard door een grote politiemacht tegen hen te laten mobiliseren. Enkele uren later hebben in İstanbul diverse vakbonden met deelname van duizenden arbeiders en steun van verschillende progressieve politieke partijen een optocht naar het grote ‘Taksim’-plein gehouden om de Tekel-arbeiders in Ankara te steunen en tegen het brute optreden van de politie in de hoofdstad te protesteren. Ook in Eskişehir en enkele andere steden vonden in ongeveer dezelfde uren dergelijke protestbijeenkomsten en demonstraties plaats.
Ondertussen was de concentratie van de Tekel-arbeiders en hun aanhang op het ‘Sakarya’-plein in Ankara meer en meer aan het groeien doordat nieuwe groepen van arbeiders de barricades doorbraken en er in slaagden zich met de massa op het plein te verenigen. Maar al snel ging de politie over tot omsingeling van het ‘Sakarya’-plein en dreigde met gebruik van overmatig geweld als de grote menigte niet uit elkaar zou gaan. Daarop hebben de vakbondsleiders besloten om het plein te verlaten ten einde een provocatie door de politie te voorkomen. Gisteravond om 20:30 uur plaatselijke tijd werd het plein nagenoeg geheel verlaten.
Daarmee is het plan van de arbeiders en de vakbondsfederaties om als nog een zitactie te houden en de verdere actieplannen te bespreken niet van de baan. De Tekel-arbeiders zijn nog steeds in Ankara en brengen op dit moment de nacht van 1 op 2 april 2010 door op de straten
van de hoofdstad. Er zijn geruchten dat voorzitter Mustafa Kumlu van vakcentrale Türk-İş vlak nadat het plein gisteravond verlaten werd een bezoek aan de gouverneur van Ankara bracht om hem tot een mildere benadering van de arbeiders te bewegen. Mocht de poging van voorzitter Mustafa Kumlu mislukken dan is de verwachting vooralsnog dat de arbeiders in de ochtend van 2 april 2010 ondanks politionele geweldsdreiging opnieuw zullen proberen het hoofdkantoor van vakcentrale Türk-İş te bereiken.
Voor meer achtergrondinformatie over de strijd van de Tekel-arbeiders kunt u onder andere de volgende link benutten: http://indymedia.nl/nl/2010/03/66366.shtml

Meriç Esin (meric.esin@hotmail.com)
2 april 2010

Deel 2

Gisteren kwamen uit verschillende steden van Turkije ruim duizend Tekel-arbeiders en een hoeveelheid aanhang terug naar Ankara om een zitactie te houden en hun verdere strijdplannen samen met hun voedingsbond Tekgıda-İş te bepalen. Bij aankomst in de hoofdstad werden zij geconfronteerd met een grote politiemacht die hen geen toegang tot de stad wilde verlenen en hen niet wilde toestaan het hoofdkantoor van vakcentrale Türk-İş te bereiken waar de arbeiders de voorgenomen zitactie wilden houden.

Desondanks is het de meeste arbeiders gelukt de stad binnen te gaan en het ‘Sakarya’-plein in de buurt van het hoofdkantoor van Türk-İş te bereiken. Het hoofdkantoor hebben de arbeiders niet kunnen bereiken omdat het hermetisch door de politie geblokkeerd was. Later op de dag heeft de politie ook de mensenmassa op het ‘Sakarya’-plein omsingeld. De mensen op het plein, waaronder voorzitter Türkel van Tekgıda-İş en de voorzitters van de vakcentrales Türk-İş, Disk, Kesk en Kamu-Sen, werden door de politie opgeroepen het plein te verlaten en uit elkaar te gaan. Om een mogelijke provocatie te voorkomen besloten de vakbondsleiders aan de oproep van de politie tegemoet te komen en riepen zij op hun beurt de massa op om het plein vrij te geven. Gisteravond om 20:30 uur plaatselijke tijd verlieten de arbeiders het ‘Sakarya’-plein.

Vanochtend vroeg hebben de arbeiders opnieuw pogingen ondernomen om de blokkade rondom het hoofdkantoor van vakcentrale Türk-İş te doorbreken. Opnieuw stuitten zij echter op de massief opgestelde, agressieve politiemacht, die wederom geweld tegen hen gebruikt heeft. Dat leidde tot weerstand van de zijde van de arbeiders. In deze confrontatie werd door de politie onder andere gebruik gemaakt van pepergas. Er vielen gewonden en sommige arbeiders raakten onwel door het pepergas.

Even later gingen de arbeiders zich op een plek in de buurt van het hoofdkantoor van vakcentrale Türk-İş verzamelen. Voorzitter Türkel van Tekgıda-İş en de hoofdbestuurders van de vakcentrale Türk-İş kwamen de actievoerende Tekel-arbeiders steun geven. Daar verklaarde voorzitter Türkel met name het volgende: “Wij blijven onze acties op regionaal niveau voortzetten. Met al onze krachten zullen wij aan de algemene actie op 26 mei 2010 deelnemen. Dan zullen wij het leven in dit land stil leggen want de ‘4C’-regeling moet begraven worden. Op 3 juni 2010 zullen wij voor drie dagen weer in Ankara zijn en actie gaan voeren. Op 4 juli 2010 zullen we hetzelfde doen. Dan komen we voor vier dagen naar de hoofdstad. En als in juli onze eisen nog steeds niet ingewilligd zullen zijn, dan zullen de Tekel-arbeiders, samen met hun partners en kinderen weer naar Ankara komen om hier permanent en tot onbepaalde tijd actie te voeren.”. Na deze verklaring riepen de vakbondsleiders de arbeiders op om uit elkaar te gaan en weer naar huis terug te reizen.

Zowel de verklaring van de vakbondsvoorzitter als de gezamenlijke oproep van de hoofdbestuurders van de vakcentrale Türk-İş zijn met onbegrip en woede door de Tekel-arbeiders ter kennis genomen. De Tekel-arbeiders waren zeer teleurgesteld om het feit dat de leiders van Tekgıda-İş en Türk-İş de strijd alweer op de lange baan willen schuiven, zoals zij dat in de afgelopen maanden eveneens en herhaaldelijk hebben gedaan. Zo verontwaardigd als de ter plekke actievoerende Tekel-arbeiders waren hebben zij de vakbondsleiders uitgejouwd en uitgeroepen dat zij niet langer misleid en in de maling genomen willen worden, geen verkochte Türk-İş kunnen gebruiken en ook niets te maken willen hebben met vakbondsleiders die de arbeiders keer op keer hebben verraden. De gemoederen liepen hoog op. De vakbondsleiders werden door de arbeiders ingesloten en konden de massa niet meer verlaten. Er ontstond een lichte maar serieuze schermutseling tussen de arbeiders en de vakbondsleiders. De vakbondsleiders werden uiteindelijk door de politie van de actieplek verwijderd en veiliggesteld in het gebouw van een zakencentrum in de buurt.

In de uren daarna verlieten de arbeiders de omgeving van het hoofdkantoor van de vakcentrale Türk-İş en begonnen zij samen met hun aanhang huiswaarts te keren. Zo liep het actiebezoek in Ankara ten einde. Op dit moment ziet het er naar uit dat het door voorzitter Türkel van Tekgıda-İş meegedeelde plan leidend zal zijn voor de acties van de Tekel-arbeiders in de komende maanden.


--Voor meer achtergrondinformatie over de strijd van de Tekel-arbeiders:
http://indymedia.nl/nl/2010/03/66366.shtml
http://indymedia.nl/nl/2010/03/66156.shtml

Meriç Esin (meric.esin@hotmail.com)
2 april 2010

No comments: