Thursday, April 22, 2010

Overwinning voor schoonmakers

De langste staking sinds 1933 heeft succes gehad. Schoonmakers in Nederland krijgen er in twee jaar 35 cent per uur bij. Ook kunnen alle schoonmakers die de Nederlandse taal niet voldoende beheersen op taalles. In juli dit jaar komt er een convenant met grote opdrachtgevers als NS, Schiphol en het UWV over de hun betrokkenheid bij de schoonmakers en hun rol als opdrachtgevers.
Bestuurder Ron Meyer van FNV Bondgenoten is verheugd: “De langste staking sinds 1933 heeft in heel Nederland ogen geopend en mensen geïnspireerd. Dit is het succes van de schoonmakers die uit de onzichtbaarheid zijn getreden. Ze hebben voor elkaar gekregen wat niemand voor mogelijk hield: de grootste bedrijven gebonden aan een betere behandeling van schoonmakers.”
Schoonmaakster Judy Lock: “We hebben volgehouden en plukken nu de vruchten. Ik ben heel trots op wat we voor elkaar hebben gekregen. We hebben onze loonsverhoging, maar belangrijker: we hebben een voet tussen de deur. Iedereen weet nu dat wij er zijn. Ook de opdrachtgevers.”
Alle schoonmakers krijgen in twee jaar bij elkaar 3,5% structurele loonsverhoging: 1% per 1 juli 2010, 1% per 1 januari 2011, 0,75% per 1 juli 2011 en 0,75% in de vorm van een structurele eindejaaruitkering vanaf 2011.
Bijzonder is dat vakbondsleden en vooral de stakers een extraatje krijgen. De sector stelt een bedrag beschikbaar voor vakbondswerk. FNV Bondgenoten schuift zijn deel door naar zijn leden. Die krijgen ongeveer daardoor €70V extra. Stakers kunnen rekenen op een extra bedrag, dat kan oplopen tot een eenmalige uitkering van €500,-. “Heel terecht dat de stakers iets extra’s krijgen,” vindt Meyer. “Zij hebben een verbetering voor de hele sector afgedwongen, daar mogen ze voor beloond worden.”
In het cao-akkoord is ook afgesproken dat uitzendkrachten die gestaakt hebben, niet hun baan om die reden kwijt raken. Een speciale arbitragecommissie gaat daar op toezien.
De cao schoonmaak geldt voor 150.000 schoonmakers. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011.
De acties van de schoonmakers passen in de bredere campagne onder de noemer 'Gewoon Goed Werk', waarin FNV Bondgenoten zich inzet voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Werknemers moeten tenminste 130% van het wettelijk minimumloon per uur krijgen, flexwerk moet beperkt worden tot ‘ziek en piek’ en de cao moet fatsoenlijk worden nageleefd. In Nederland verdienen 1,4 miljoen mensen minder dan 10 euro per uur en hebben 1,9 miljoen mensen geen vaste baan. Zij werken behalve in de schoonmaak, onder andere ook in de vleesverwerking, post, uitzendbranche, supermarkten en in de taxisector.
Bron: FNV Bondgenoten

Naschrift: tot het laatste moment zijn er acties georganiseerd om de druk op de ketel te houden, ook door sympathisanten van de schoonmakers. De internationale vakbondskoepel UNI kondigde aan dat er acties georganiseerd zouden gaan worden bij Nederlandse ambassades in het buitenland. Het Comité Steun de Schoonmakers stuurde een open brief aan de commissarissen van schoonmaakbedrijf CSU, waaronder oud-vakbondsman en oud-politicus Paul Rosenmöller.

No comments: