Friday, April 16, 2010

Inspirator schoonmakersstaking treedt terug

Andy Stern (59), misschien wel de meest invloedrijke persoon in de Amerikaanse vakbeweging, heeft onlangs bekendgemaakt dat hij aftreedt als voorzitter van de Service Employees International Union (SEIU). Aan Stern wordt toegeschreven dat hij schoonmakers en andere laagbetaalde werknemers heeft georganiseerd en dat hij een beslissende invloed heeft gehad op de verkiezing van Barack Obama en op de hervorming van de gezondheidszorg. Zijn bond is ook een belangrijke bron van inspiratie voor de historische schoonmakersstaking die op dit moment in Nederland woedt.
Stern vertrekt omdat hij vindt dat het tijd is dat een nieuwe generatie van vakbondsleiders het stokje overneemt.
De SEIU is vooral bekend om de revolutionaire Justice for Janitors-campagne onder schoonmakers, maar de bond voert ook vernieuwende campagnes in andere sectoren. In de woorden van Washington Post-columnist Harold Meyerson: “Om schoonmakers te organiseren was het nodig om luidruchtige demonstraties te organiseren en druk uit te oefenen op de financiële instellingen die de kantoorpanden in eigendom hebben. Ook werden inspanningen verricht om migrantengemeenschappen en kerken bij de zaak te betrekken. Om werknemers in de thuiszorg en de kinderopvang te organiseren, die grotendeels worden betaald uit budgetten van de staten, moesten gouverneurs worden overgehaald om verordeningen te tekenen zodat werknemers lid konden worden van een vakbond, waardoor de SEIU een belangrijke speler moest worden in de verkiezingen in talrijke staten. Om beveiligers te kunnen organiseren, die steeds vaker in dienst zijn van gigantische multinationals, moest de SEIU mondiale allianties opzetten en financieren van vakbonden van beveiligingspersoneel, die de werkgevers dwongen om zich aan mondiale akkoorden te houden.”
Omdat zijn vakbond zoveel kiezers weet te mobiliseren is Stern een politieke speler om rekening mee te houden. Ter illustratie wijzen journalisten erop dat hij het Witte Huis niet minder dan 38 keer heeft bezocht sinds Obama president is, waarmee hij één van de meest regelmatige bezoekers is. Sommigen maken zich zorgen dat zijn besluit om op te stappen schadelijk uit kan pakken voor de Democraten bij de komende tussentijdse verkiezingen. “De Democraten zitten dit jaar in de verdediging en er is veel verdeeldheid in de vakbeweging, en dit draagt alleen maar bij aan het geknoei,” aldus commentator Charles Cook tegenover de New York Times.
In 2005 stapte de SEIU uit de AFL-CIO omdat deze federatie niet genoeg zou focussen op het organiseren van werknemers. Stern richtte de concurrerende federatie Change to Win op. Critici zeggen dat de nieuwe federatie teleurstelt als het gaat om het organiseren van werknemers en dat ze heeft bijgedragen aan de verdeeldheid in de vakbeweging. “Elke maand wordt het moeilijker om de meerwaarde van Change to Win te zien,” stelt Meyerson.
Verder beschuldigen critici Stern ervan dat hij leden probeert te winnen via een top down-benadering, ten koste van werknemersbelangen, vakbondsdemocratie en empowerment. Hij zou al te gretig zijn om sweetheart deals te sluiten met werkgevers, met als gevolg dat er verbeten conflicten ontstonden met andere bonden en met SEIU-afdelingen die het niet eens zijn met zijn aanpak.
De grootste kanshebber om Stern op te volgen is de huidige vicevoorzitter Anna Burger, al zullen er serieuze uitdagers zijn. Het dagelijks bestuur van de bond zal iemand aanwijzen om Stern te vervangen tot de nieuwe conventie in 2012. Een besluit wordt binnen een maand verwacht.
Foto: SEIUNo comments: