Saturday, April 10, 2010

Arbeidsonrust in de polder

“Er zijn gelukkig nog genoeg mooie cao’s die wél gewoon worden afgesloten zonder dat er sprake is van arbeidsonrust,” verzucht Hans van der Steen van werkgeversorganisatie AWVN in NRC Handelsblad (abonnement). Volgens het CBS heeft momenteel een kwart van de werknemers die onder een cao vallen nog geen nieuwe overeenkomst. De instelling spreekt van een ‘onrustig cao-seizoen’.
Er zijn onder meer conflicten in de schoonmaak, de Rotterdamse haven, de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, bij decentrale overheden en bij bedrijven als Corus, KPN, Rabobank en ABN Amro. “Opvallend,” aldus Erik Poutsma van de Radboud Universiteit, “want Nederland is een heel stabiel land als het gaat om arbeidsonrust.”
Algemeen wordt de crisis aangewezen als belangrijke oorzaak van de arbeidsonrust. Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp meent echter dat er sprake is van een bewuste strategie van vakbonden om zich te profileren. “Ze zien hun ledenbestand vergrijzen. Tegelijkertijd voelen jongeren zich niet meer zo snel door vakbonden aangesproken.” Daarnaast spelen de topinkomens ook een rol: “Werknemers moeten matigen, maar de toplieden zien hun inkomen niet teruglopen. Daar zit een discrepantie tussen.”
In NRC Handelsblad stelt vicevoorzitter Jenneke van Pijpen van Abvakabo FNV dat werkgevers de crisis misbruiken. “We hebben vorig jaar een sociaal akkoord afgesloten waarin is afgesproken dat de bonden verantwoorde looneisen zullen stellen rond inflatieniveau in ruil voor zoveel mogelijk werkgelegenheid. Daar houden wij ons aan, we stellen geen absurd hoge eisen. Maar wij hebben te maken met werkgevers die op de nullijn blijven zitten en niet willen bewegen. Het zit muurvast. De conflicten stapelen zich op en het eind is nog lang niet in zicht.”
Een voorbeeld is de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Wim van der Hoorn (ook Abvakabo FNV): “De werkgevers bieden geen enkele loonsverhoging. Bovendien willen ze leeftijdsdagen en onregelmatigheidstoelagen schrappen. Dat is voor ons onbespreekbaar. Zeker als je in aanmerking neemt dat de directeuren van de zorginstellingen wél een loonsverhoging zullen krijgen.”
Hij gaat nu de achterban mobiliseren. “Wij kennen geen echte stakingstraditie binnen de zorg, maar het wordt tijd om op te staan en het heft in eigen hand te nemen.”

No comments: