Thursday, March 11, 2010

Vakbonden investeren in nieuwssites

Op 15 maart wordt de nieuwssite Voice of Orange County gelanceerd, deels gefinancierd met een bijdrage van 140.000 dollar van een grote vakbond, zo meldt Hélène Schilders in een artikel op De Nieuwe Reporter. Het initiatief volgt het voorbeeld van Progress Illinois en The Tyee, een website in Vancouver die verschillende prijzen heeft gewonnen. Vakbonden hebben besloten om te investeren in online media omdat ze vinden dat de reguliere media te weinig aandacht besteden aan thema’s als arbeidsvoorwaarden, het milieu en immigratie.
“De vakbeweging wil een platform voor die discussies omdat ze heeft begrepen dat er geen sociale veranderingen plaatsvinden zolang de media in handen zijn van één onderneming, zoals in Vancouver en omgeving,” aldus David Beers van The Tyee. “In plaats van geld in hun campagnes te steken, wat de bonden vroeger deden, financieren ze nu journalistiek, ook al hebben ze daar minder controle over.”
Volgens Beers zullen er in de toekomst meer media gefinancierd gaan worden door milieuorganisaties, wetenschappelijke instituten en conservatieve zakenmannen. De journalistieke onafhankelijkheid kan hierdoor onder druk komen staan, maar Beers voert aan dat dit nog altijd een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, waarin de media worden gecontroleerd door grote ondernemingen.
Schilders beschrijft de nieuwe vakbondsmedia als een reïncarnatie van de situatie in Amerika aan het eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Destijds verschenen er duizenden vakbondskranten in een groot aantal talen.

No comments: