Sunday, March 28, 2010

Schoonmakersstaking: Update 3

Deze week hebben schoonmakers hun sit-down actie op Utrecht CS beëindigd, nadat de werkgevers hadden aangegeven dat ze bereid waren om weer te onderhandelen. De onderhandelingen werden echter al snel weer afgebroken, toen duidelijk werd dat de werkgevers niet bereid waren om het bod dat al op tafel lag significant te verbeteren.
De schoonmakers hebben van het begin af aan benadrukt – onder meer in een witboek (pdf) – dat de opdrachtgevers het voor het zeggen hebben in de sector en dat ze dan ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor betere omstandigheden. Aanvankelijk benadrukten de opdrachtgevers dat ze geen partij waren in het conflict, maar de vakbond heeft ze ervan overtuigd dat ze daar niet mee weg komen. Twee belangrijke spelers, de NS en Schiphol, hebben afgelopen week aangekondigd dat ze willen gaan bemiddelen. De NS had al bekendgemaakt dat men kwaliteitsnormen voor de sector wil ontwikkelen als remedie voor de race to the bottom waar de prijzenslag toe leidt.
In het zoveelste parlementaire debat over de kwestie heeft minister Donner met enige tegenzin toegezegd om te gaan kijken naar kwaliteitsnormen bij de aanbesteding door het Rijk. Het ziet ernaar uit dat de gemeente Amsterdam mogelijk een Schoon Genoeg-convenant gaat sluiten, met bepalingen over arbeidsvoorwaarden en vakbondsrechten.
De werkgevers lijken slecht voorbereid te zijn geweest op de schoonmakersstaking. Op hun website staat nog altijd een aankondiging van de ‘nieuwe cao-onderhandelingen’ van 10 november tot en met 8 december 2009. In een late en enigszins onbeholpen poging om de stakers in diskrediet te brengen probeert men de vakbond af te schilderen als Rupsje Nooitgenoeg uit het prenteboek van Eric Carle. “Wie meedoet [aan de staking] krijgt een schamele vergoeding uit de stakingskas. Maar de CAO wordt er nog steeds niet beter op. 150.000 schoonmakers staan zo met lege handen […] Klanten en publiek hebben schoon genoeg van de stakingen. Niemand begrijpt het nog. Gaat het om betere arbeidsvoorwaarden of om meer leden voor de FNV?” - aldus een pamflet dat ze hebben ontwikkeld voor hun leden om te verspreiden onder hun werknemers.
Ondertussen groeit de maatschappelijke steun voor de staking. Komende week worden er verschillende benefiet- en informatiebijeenkomsten georganiseerd. In Amsterdam gaan de folderacties op het CS door (dinsdag en vrijdagochtend vanaf 8.00 uur bij de metrouitgang) en wordt een steuncomité opgericht. De schoonmakers krijgen verder steun van kaderleden bij Akzo, Corus, DSM, Nedcar en Heineken.

No comments: