Wednesday, March 10, 2010

Premier: vakbonden zijn contact met leden kwijt

Net als andere maatschappelijke organisaties zijn vakbonden geïnstitutionaliseerd en daardoor het contact met de eigen achterban verloren. Mede hierdoor konden ze hun leden niet mobiliseren tegen de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd. Die conclusie trekt premier Balkenende – zij het met de nodige slagen om de arm – in de Hofstadlezing die hij gisteren hield.
Balkenende: “De vraag naar de legitimiteit dringt zich steeds meer op. Een duidelijk voorbeeld is de manier waarop de vakbeweging heeft geworsteld en nog worstelt met het AOW-voorstel van het kabinet. Wat mij vooral opviel, is dat het na de aangekondigde massademonstraties leeg bleef op het Malieveld en dat zelfs het Plein voor de Tweede Kamer niet vol stroomde met FNV-leden.”
“Natuurlijk denk ik graag dat ook de leden van de vakbond prima begrijpen dat langer doorwerken noodzakelijk is. Maar zegt dit niet ook iets over de relatie tussen de vakbondsleiding en de eigen achterban? En over de traditionele rol van de vakbeweging als emancipatiebeweging en belangenbehartiger? U hoort het, ik stel het vragenderwijs aan de orde, omdat ik voorzichtig wil zijn met conclusies op dit punt. Maar ik beschouw het wel als een onmiskenbaar signaal dat de mobiliserende rol van de vakbeweging minder sterk is dan vroeger.”
Volgens Balkenende kampen de traditionele middenveldorganisaties met vergelijkbare problemen. Tegelijk ziet hij dat mensen zich op nieuwe manieren organiseren. Daarbij wijst hij vooral op apolitieke voorbeelden: sportverenigingen, lokale historische verenigingen, natuurorganisaties en uiteenlopende goede doelen.
Balkenende bepleit een bescheiden overheid die ruimte biedt aan dit soort initiatieven van burgers en die zich niet bemoeit met keuzes die burgers zelf maken. Concreet bedoelt hij hier mee: minder geld naar de kinderopvang en meer burenhulp, vrijwilligerswerk en oppasopa’s.

No comments: