Saturday, October 10, 2009

Werkt de FNV samen met Geert Wilders?

In een interview in De Volkskrant kondigt FNV-voorzitter Agnes Jongerius niet alleen aan dat er ‘tussen nu en de Kerstmis’ acties komen als de lobby tegen de verhoging van de AOW-leeftijd mislukt, maar gaat ze ook in op de rol van de SP en Geert Wilders’ PVV. Volgens De Volkskrant is de FNV op zoek naar nieuwe bondgenoten nu de werkgevers het FNV-alternatief botweg van de tafel hebben geveegd.
Jongerius: “De SP zegt gewoon ’65 blijft 65’. Dat past mooi op een spandoek. Ons bord zou wat langer zijn, want wij willen dat je met 65 kan stoppen, maar ook langer door kan werken.”
En over de PVV: “Ook Geert Wilders heeft moeite met onze voorstellen voor flexibilisering. Zijn oplossing voor de AOW-verhoging – een migrantenstop, alle moslims het land uit en weg met de linkse hobby’s – is absoluut de onze niet.”
“Ik ga ook graag met de PVV in gesprek. Tot nu toe hebben zij categorisch elke toenadering afgehouden. Totdat op Prinsjesdag PVV-Kamerlid Tony van Dijck me op straat aansprak en zei dat we snel eens moeten praten. Opeens ziet de PVV ons staan. Het is nog niet gelukt om een afspraak te maken, maar er komt absoluut een gesprek.”
Gevraagd of er straks symbolen van de SP en de PVV worden meegedragen op FNV-acties, reageert ze: “Geen enkele partij komt op ons podium. Ze mogen wel aanwezig zijn, net als alle andere partijen.”
Geert Wilders, vroeger een neoliberale hardliner op sociaaleconomisch gebied, heeft zich recent opgeworpen als verdediger van sociale voorzieningen. Volgens De Volkskrant blijkt uit peilingen dat 17% van de FNV-leden PVV zou stemmen.
Media hebben de uitspraken van Jongerius uitgelegd als zou de FNV willen ‘samenwerken’ met de PVV, wat tot enige ophef zorgde. Marthy Schuurman, bestuurder van ABVAKABO FNV, zegt op Twitter dat hij ‘ontzettend blij’ is dat er een SER-advies ligt over gewetensbezwaren. In dat advies staat dat werknemers niet ontslagen mogen worden als ze werk weigeren op morele gronden.
Bestuurder Egbert Schellenberg van FNV Bondgenoten wijst erop dat de FNV meer allochtone leden heeft dan welke andere organisatie ook. De FNV zou daarom de PVV op inhoud moeten bestrijden, in plaats van met de partij te ‘flirten’. Het CNV zegt ervan uit te gaan dat de toenadering beperkt blijft tot één gesprek waarin de positie van de vakcentrales over de AOW aan de PVV wordt uitgelegd.
Vakbondslid en activist Piet van der Lende werpt op zijn weblog strategische bezwaren op tegen de FNV-strategie. “Dit betekent dus dat wij in de campagne niet te sterk tegen de andere standpunten van de PVV moeten ageren, want dat zou het nieuwe 'eenheidsfront' verzwakken. Dus wij hebben onze handen niet meer vrij om onze eigen analyse van andere PVV standpunten naar voren te brengen. Wij werken eraan mee, dat de PVV, die samen met de FNV optrekt een 'sociaal' gezicht krijgt, een heel redelijke partij is, waar je best op kunt stemmen. Zo help je ze in het zadel.”
In reactie op de ophef heeft ABVAKABO FNV een verklaring naar buiten gebracht waarin staat dat er ‘zo nodig’ wordt gepraat met partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn, maar dat daar ook de grens wordt getrokken. De PVV-voorstellen zijn in strijd met de Grondslag van de FNV, benadrukt de bond.

1 comment:

hans said...

Iedereen die de FNV een goed hart toedraagt en de AOW op een andere wijze wil modelleren dan het (voorlopige) kabinetsstandpunt, dient te beseffen dat het echte probleem bij de PvdA zit. Daar heeft men de FNV al lang geleden in de steek gelaten. Hopelijk leiden de woorden van Agnes Jongerius bij de PvdA tot het besef dat zij de steun voor de kabinetsplannen (lees: Wouter) anders zullen moeten invullen. Al was het maar om bij de volgende verkiezingen nog een partij te zijn van enige betekenis. Overigens is Agnes in mijn ogen (en de rest van de FNV evemin) niet van het type om principes te verkwanselen aan welke partij dan ook.
Degenen die binnen de FNV een dubbele loyaliteit hebben (dus ook naar een bepaalde politieke partij, zoals bijvoorbeeld de PvdA) dienen zich bewust te zijn van de strategische gevolgen van hun publieke uitlatingen.
Minder op emotie en iets meer op ratio kan geweldig helpen.

Hans van Duijn
Oud-bondsvoorzitter NPB