Wednesday, October 21, 2009

Vakbondsstrijd: binnen of buiten de bond?

Om te voorkomen dat ze worden ingekapseld zouden werknemers zich onafhankelijk van de grote vakcentrales moeten organiseren, aldus Kees Stad van de krant Klasse! “Er zijn in het buitenland veel voorbeelden van kleine groepen, vaak anarcho-syndicalistisch, die radicaal blijven vasthouden aan hun wortels.” Hij noemt een groep uit Duitsland die hij is tegengekomen. “Die hadden elf leden of zo en voeren in hun stad al jaren actie rond lokale arbeidsconflicten en tegen privatisering van de spoorwegen. En die zijn niet opgeslokt.”
Volgens Stad kunnen zulke initiatieven verschil maken, mede omdat ze vaak zijn ingebed in internationale netwerken. Ze moeten echter wel heldere uitgangspunten hebben: “Je moet bij wijze van spreken in je statuten hebben staan dat je tegen kapitalisme en loonarbeid bent, zoals de aloude IWW dat deed.”
Stad doet zijn uitspraken in een gesprek met Paul Benschop van het maandblad Grenzeloos, dat verscheen in Klasse! Benschop zegt dat de leiding van vakcentrale FNV in het verleden teveel is meegegaan in de privatisering. “Je zou het vanuit de basis moeten afdwingen. Er zijn maar twee mogelijkheden. Je kunt proberen buiten de FNV een sterke organisatie op te bouwen die dat kan afdwingen. Maar hoe realistisch is dat? … Of je moet je binnen de FNV organiseren, zodat je de koers kunt beïnvloeden.” Hij wijst op het Rotterdamse initiatief FNV vecht voor je recht, dat momenteel werknemers organiseert tegen de verhoging van de AOW-leeftijd, en op bestuurder Wim Baltussen van FNV Bondgenoten die arbeidsmigranten organiseert in de landbouw.

2 comments:

Egbert said...

“Die hadden elf leden of zo" Dat zegt toch genoeg. Dat gaat dus echt helemaal nergens over. Opbouwen vanuit de basis binnen de FNV is de enigste optie. Vecht voor je recht, van binnen de FNV.

Voor een strijdbare vakbeweging en tegen de neo-libearale agenda.

Dirkk said...

Ik denk dat initiatieven buiten de bond wel nuttig kunnen zijn om thema's op de agenda te zetten die anders onderbelicht blijven.