Sunday, October 18, 2009

‘Praten met PVV, maar laat zien waar je staat’

Vorige week ontstond commotie toen media meldden dat de FNV zou samenwerken met de PVV van Geert Wilders om de verhoging van de AOW-leeftijd tegen te houden. Het bericht bleek niet te kloppen – er was slechts sprake van gesprekken – maar leidde wel tot discussie.
Onder FNV-leden lijkt de aanhang van de PVV ongeveer even groot te zijn als in de rest van de samenleving. Dagblad Trouw stelt echter dat de PVV-stemmers onder de FNV-leden moeilijk te vinden zijn; dit zou een aanwijzing zijn dat zij het moeilijk vinden om uit te komen voor hun politieke voorkeur. De krant memoreert dat begin jaren negentig enkele aanhangers van de extreemrechtse Centrum Democraten van Hans Janmaat nog zijn geroyeerd als FNV-lid.
De krant slaagde er toch in om een FNV-lid te vinden die PVV stemt, namelijk Bert van der Waal (53), een beveiliger die arbeidsongeschikt is geworden. Van der Waal zegt PVV te stemmen als protest tegen de PvdA. De enige goede PvdA’er is in zijn ogen voormalig Amsterdams wethouder Rob Oudkerk: “Die man was tenminste duidelijk. Die riep al meteen ‘kut-Marokkaantjes’.”
Van der Waal vindt dat de FNV best in gesprek zou moeten kunnen met de PVV. “Maar de bond ABVAKABO FNV noemt de PVV racistisch. Daarmee zetten ze mij dus ook weg als racist.”
Oud-minister en voormalig FNV vicevoorzitter Ella Vogelaar, voormalig CNV-voorzitter René Paas en historicus Sjaak van der Velden vinden ook dat de vakbeweging met de PVV moet praten als onderdeel van het lobbywerk. Tegelijk moet ze wel duidelijk maken waar ze staat. Van der Velden: “Misschien moet de vakbeweging wel weer terug naar die brede maatschappelijke beweging die ze was. De vakbeweging is een belangrijke plek voor de vormgeving van de samenleving. Dan moet je het dus over meer hebben dan alleen over arbeidsvoorwaarden. Dan gaat het ook over integratie, over hoe we met elkaar omgaan.”

UPDATE – Vandaag werd FNV-voorzitter Agnes Jongerius uitgebreid geïnterviewd in het programma InFocus van moslimomroep NMO. Ze benadrukte nog eens dat de FNV niet gaat samenwerken met de PVV en de opvattingen van de partij verwerpt, maar dat de vakcentrale wel gesprekken voert met alle partijen die in de Kamer vertegenwoordigd zijn om het AOW-plan van de FNV uit te leggen. “Ik vindt dat iedereen die zetels heeft in de Tweede Kamer ons verhaal zou moeten kennen,” aldus Jongerius.
In reactie op voormalig politicus Mohamed Rabbae, die FNV-leden had opgeroepen om hun lidmaatschap op te zeggen, zei ze dat het voor alle werknemers belangrijk is om lid te zijn van een vakbond, ongeacht hun achtergrond. Ze wees op de schoonmakers op Schiphol, waaronder veel migranten, die strijden voor sociale rechtvaardigheid. Ook noemde ze de inspanningen van de FNV om iets te doen aan bureaucratische regels voor gepensioneerde migranten.

No comments: