Sunday, September 6, 2009

‘Laat alle bonden fuseren tot één grote vakbond’

In Nederland wordt soms gepleit voor één ongedeelde FNV. In Denemarken heeft voorzitter Poul Erik Skov Christensen van de Vakbondsfederatie van Deense Arbeiders (3F) de knuppel in het hoenderhok gegooid met een vergelijkbaar pleidooi: alle LO-bonden moeten worden samengevoegd tot één grote, democratische bond met wortels in de lokale gemeenschappen. Het pleidooi is gepubliceerd in de krant Politiken en een Engelse vertaling verscheen op New Unionism.
Tegenwoordig wisselen werknemers niet alleen vaker van baan dan vroeger, ze veranderen ook vaker van sector. De huidige bondsstructuur met vakbonden die specifieke sectoren organiseren is star en sluit niet aan op de moderne arbeidsmarkt, aldus Christensen. Daardoor verspillen de bonden veel energie aan het overschrijven van leden en dan nog verliezen ze elk jaar duizenden leden die een andere baan hebben gevonden.
De kwestie is extra relevant als het gaat om jongeren, die vaak een paar jaar in een bar of een supermarkt werken voordat hun ‘echte’ carrière begint.
Christensen verwacht dat een gefuseerde bond efficiënter zal functioneren en beter in staat zal zijn om jongeren te organiseren en om het op te nemen tegen zogenaamde ‘gele vakbonden’. De nieuwe LO moet geen grote bureaucratische kolos worden, maar een bond die voldoende flexibel is om verschillende bondsidentiteiten te kunnen herbergen en die geworteld is in lokale gemeenschappen, met vakbondskantoren in elke gemeente.
Christensen ziet weinig in het alternatief van aparte vakbonden voor de publieke sector en de private sector. Niet alleen zou deze optie geen rekening houden met de vervagende grens tussen publiek en privaat (als voorbeeld wijst hij op ambulancediensten die eerst zijn geprivatiseerd en daarna weer teruggekocht); het zou ook gevaarlijk zijn om de alliantie tussen werknemers in de publieke en de private sector te verbreken.

2 comments:

Wil thuis said...

Er kan nu al begonnen worden met het werken aan één FNV en wel van onderop. Er zijn op lokaal en bedrijfsniveau nu al een aantal onderwerpen waarop bedrijfs en woonafdelingen kunnen samenwerken met andere FNV bonden.
In een aantal plaatsen wordt al samengewerkt in FNV Lokaal. De acties tegen de verhoging van de AOW leeftijd kunnen een goede aanzet zijn om in meer plaatsen samen te werken met andere FNV bonden. De samenwerking kan verder uitgebouwd worden door op plaatselijk niveau samen thema-avonden te organiseren en op markten te gaan staan. Het feit dat het aantal kaderleden steeds minder wordt is een rede om meer te gaan samenwerken.
Ook bedrijfsafdelingen die op een zelfde locatie actief zijn kunnen meer samenwerken, bijvoorbeeld bij landelijke acties, maar ook bijvoorbeeld als het gaat over werkgelegenheids ontwikkeling. Grote bedrijven outsoursen steeds meer waardoor er locaties ontstaan waarop een groot aantal bedrijven is gevestigd.

Eduard said...

De Deense vakbeweging lijdt ledenverlies. Samenvoegen is niet het juiste antwoord, want tot nu toe hebben alle grote vakbondsfusies in Europa de neergaande trend versterkt. Het eerste wat moet gebeuren is de vakbond terug op de werkvloer. Als daarna en daar boven door fusies een efficiente organisatie ontstaat, is dat mooi meegenomen, maar niet essentieel.