Sunday, August 30, 2009

Kan links zonder de vakbonden?

[Zie ook discussie hier] - Nu het slecht gaat met de vakbeweging, moet links nadenken over een toekomst zonder vakbonden, stellen twee Amerikaanse journalisten. Dat brengt wel een risico met zich mee: links wordt elitair en biedt alle ruimte aan een populistische tegenbeweging.
Volgens Mark Schmitt van The American Prospect hebben de vakbonden slechts een beperkte rol gespeeld bij de verkiezing van Barack Obama (ander geluid hier). Tegenwoordig zouden de Democraten verkiezingen kunnen winnen zonder steun van de vakbonden, door zich te richten op jongeren, minderheden en professionals.
Schmitt vindt dit op zich positief, maar waarschuwt dat er ook gevaren aan zijn verbonden. “Een politieke coalitie die Joe the – nep – Plumber (John McCain’s mascotte van de blanke arbeidersklasse) niet nodig heeft, kan het zich ook veroorloven om de echte Joe’s, José’s en Josephine’s van de werkende middenklasse te negeren, degenen die $16 per uur verdienen, geen $250.000 per jaar. Ze kan het zich permitteren om luchtig te doen over het verdwijnen van werkgelegenheid in de verwerkende industrie terwijl ze ons terloops geruststelt dat meer onderwijs het antwoord vormt op alle economische ellende.”
In een reactie op het artikel van Schmitt verwoordt Michael Lind van Salon.com vergelijkbare zorgen. Hij zegt dat moderne linkse organisaties vooral afhankelijk zijn van subsidies en giften. Daarin verschillen ze van de klassieke ledenorganisaties, waarin leden het geld opbrengen en de leiders kiezen.
Ondertussen bestaat de achterban van de huidige linkse organisaties vooral uit blanke, hoog opgeleide professionals. Ze maken zich misschien wel druk om de minder bedeelden in de samenleving, maar ze doen dit niet uit solidariteit, maar uit liefdadigheid: We’re from Washington and we’re here to help.
In de New Deal-periode – de periode na de Grote Depressie – gaven vakbonden en andere organisaties een stem aan Amerikanen die niet tot de elite behoorden, aldus Lind. Daardoor was er weinig draagvlak voor populistische protestbewegingen. Nu de vakbonden in verval zijn, ligt dit anders. Gewone Amerikanen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door links en zijn gevoelig voor het populisme.
Hoewel Lind het over Amerika heeft, zou de populariteit van Europese rechts-populistische partijen zoals de PVV van Geert Wilders wel eens een vergelijkbare achtergrond kunnen hebben.
Als vakbonden geen toekomst hebben, dan moet er tenminste iets worden uitgevonden om hun plek in te nemen, suggereren Schmitt en Lind. “Ik kan me eventueel iets voorstellen bij een progressieve coalitie waarvan de vakbeweging zoals we die kennen niet de ruggengraat vormt,” aldus Schmitt. “Maar ik wil me geen voorstelling maken van een coalitie waarin de belangen [van de werkende middenklasse] geen centrale plek innemen.”
Foto Casie Yoder / AFL-CIO

No comments: