Wednesday, July 29, 2009

Ontslag per pizza

Vergeet ontslag per sms: werknemers bij de Vestas windmolenfabriek bij Newport in Groot-Brittannië hebben dozen pizza gekregen met onder elke slice een brief: “Als gevolg van uw deelname aan de vakbondsactie en uw weigering om die te beëindingen laat u dit bedrijf geen andere keus dan uw arbeidscontract met onmiddellijke ingang te beëindigen.”
Werknemers hebben de Vestasfabriek bezet als protest tegen plannen om hem te sluiten, waardoor 625 banen verloren zullen gaan. Ze krijgen steun van de socialistische Workers’ Climate Action, die pleit voor een rechtvaardige omschakeling naar duurzame energie.
Bron: The Guardian. Foto: Southgeist

No comments: