Friday, July 24, 2009

Met camera vakbond zichtbaar maken

De bond zichtbaar maken voor een bredere groep mensen en tegelijkertijd zorgen dat het vrijwilligerswerk diverser wordt. Dat zijn de doelstellingen van de nieuwe functie camjo (camerajournalist) bij FNV Bondgenoten. Het gaat om vrijwilligers die met een camera op stap gaan om zaken die binnen hun sector spelen op een toegankelijke manier in beeld te brengen. De filmpjes die zij maken kunnen worden geplaatst op websites van de vakbond of op de sociale netwerksite Hyves, waar diverse vakbondsgroepen al actief zijn.
Bij het maken van de filmpjes komen flink wat vaardigheden kijken: scenario schrijven, produceren, regisseren, interviewen, cameravoering, geluidsopnames maken, monteren, converteren naar bestandsformaten die geschikt zijn voor internet en publiceren op internet.
Voorlopig is het de bedoeling om 6 à 12 vrijwilligers op te leiden voor de nieuwe functie. Het aanbod is niet vrijblijvend, legt Jo Kant van FNV Bondgenoten uit: “We verwachten dat de vrijwilligers een commitment aangaan om gedurende een aantal jaren producties te maken.” Ook de bestuurders in de betreffende sector moeten de meerwaarde van de camjo inzien. Het is de bedoeling dat zij de opleiding en de apparatuur financieren en begeleiding geven aan de vrijwilligers.
De camjo’s zullen vooral werkzaam zijn binnen hun eigen bedrijf of sector, al is het ook mogelijk dat ze worden gevraagd om op vrijwillige basis een bepaalde actie in beeld te brengen. Als het aan Kant ligt, wordt het initiatief verbreed naar andere bonden. Tot die tijd staat de opleiding weliswaar open voor alle FNV-leden maar genieten leden van FNV Bondgenoten voorrang. Informatie over de nieuwe functie is hier te vinden.
Afbeelding: Camjo in Italië. Foto Roby Ferrari

No comments: