Thursday, July 23, 2009

Forens neemt auto vanwege staking

Tijdens stakingen van het openbaar vervoer maken veel forensen gebruik van andere vervoermiddelen, vaak de auto. Er is gesuggereerd dat stakingen ook op de langere termijn invloed hebben op de manier waarop mensen reizen. Onderzoekers enquĂȘteerden forensen zes maanden na de stakingen in het streekvervoer in de zomer van 2008. Ze schatten dat het gebruik van de bus met 2,7% is gedaald.
“Overheden en vervoersbedrijven doen er goed aan om stakingen te voorkomen,”voeren ze aan. “Niet alleen vanuit kostenoogpunt, maar ook gezien het feit dat relatief veel respondenten aangeven met de auto te gaan in plaats van met de bus. Dit is ongewenst in het kader van het duurzame mobiliteitsbeleid van de overheid. Stakingen verzwakken het imago en zullen zeer waarschijnlijk leiden tot verlies van marktaandeel. Het kan flink wat tijd kosten om dit weer terug te winnen.”
Bron: Barry Ubbels en Nathaly Dasburg (2009), Stakingen in het streekvervoer: Tijdelijke en structurele effecten. Basis 2: 12-15. Foto: FNV Bondgenoten

No comments: