Tuesday, June 9, 2009

Mobiliseren werknemers uitdaging voor Lidl-campagne

Een campagne van de Duitse vakbond Ver.di om de positie van werknemers bij de Lidl-supermarktketen te verbeteren was succesvol in termen van media-aandacht. In reactie op de campagne heeft Lidl een telefonische hotline opgezet voor werknemers. De eis dat er ondernemingsraden zouden komen is echter niet ingewilligd, concluderen Katarzyna Gajewska en Johanna Niesyto in een evaluatie.
De campagne, uitgevoerd door vier fulltime medewerkers op het hoofdkantoor van Ver.di in Berlijn, ging in 2004 van start met de publicatie van een Lidl Zwartboek waarin misstanden bij Lidl-vestigingen in kaart werden gebracht. Als vervolg werd in 2006 een Europees Zwartboek gepubliceerd.
Het feit dat Lidl zijn PR-strategie aanpaste zonder de centrale vakbondseisen in te willigen kan een belemmering vormen voor toekomstige campagnes, aldus Gajewska en Niesyto. Het zal moeilijker worden om het bedrijf als ‘onrechtvaardig’ af te schilderen.
Tijdens de campagne schreef Ver.di enkele honderden nieuwe leden in, al zeggen organisers en kaderleden dat ze niet het gevoel hadden dat de campagne een succesvol was in het organiseren van werknemers. Het is moeilijk om toegang te krijgen tot werknemers en werknemers zijn bang voor negatieve consequenties als ze zich bij de bond aansluiten. Het overwinnen van deze barrières wordt gezien als één van de belangrijkste uitdagingen voor Ver.di.
Katarzyna Gajewska and Johanna Niesyto (2009), Organising Campaigns as ‘Revitaliser’ for Trade Unions? The Example of the Lidl Campaign. Industrial Relations Journal 40(2): 156-71.

No comments: