Sunday, June 28, 2009

Migranten organiseren met taalcursussen

Het aanbieden van Engelse les kan een effectieve manier zijn om allochtone werknemers te organiseren, concludeert Jason Heyes van Birmingham University op basis van case studies over de Britse vakbonden GMB en Community. Terwijl de overheid toegang tot taallessen heeft bemoeilijkt hebben de twee bonden de kans gegrepen door gratis lessen aan te bieden aan allochtone werknemers. Hoewel lidmaatschap geen voorwaarde was om de lessen te mogen volgen zijn 26 van de 104 deelnemers aan het Community-project en 500 van de 600-700 van de deelnemers aan het GMB-project toch lid geworden.
Beide bonden hebben hun projecten uitgevoerd in samenwerking met migrantenorganisaties. Zo werd GMB een sponsor van de Poolse voetbalclub. De bond wilde niet nauw samenwerken met de katholieke kerk, omdat dit een conservatieve instelling zou zijn. Beide bonden hebben ook speciale afdelingen voor migranten opgericht.
Naast de migrantenorganisaties werkt Community ook samen met een uitzendbureau. Het uitzendbureau geeft werknemers informatie over Community, waaronder lidmaatschapsformulieren. Heyes wijst erop dat de samenwerking tot stand kwam op een moment dat Community zijn project nog niet duidelijk had verbonden met inspanningen om migranten te organiseren. “Mochten de allochtone werknemers die lid zijn van Community hun eigen eisen gaan formuleren en nastreven, dan is het nog maar de vraag of beide partijen de relatie op de langere termijn in stand wil en kan houden.”
Heyes gaat de discussie aan met John McIlroy, die heeft aangevoerd dat de huidige nadruk op loopbaanontwikkeling de Britse bonden afleidt van het organiseren van werknemers. Volgens Heyes lijkt McIlroy “onderwijs en training te associëren met een dienstverleningsmodel voor vakbonden waarin leden en potentiële worden gezien als relatief passieve, individuele afnemers van diensten.” Hij voert echter aan dat mensen collectief deelnemen aan onderwijs en training, en dat dit ertoe kan leiden dat ze actiever worden als bondslid. Hij citeert een bestuurder van de GMB: “als twee mensen langskomen van een bepaalde werkplek of als ze een kwestie of een probleem hebben, dan vroegen we ze of er een kwestie of probleem is voor de overige werknemers op die werkplek. En als dat zo is, dan vragen we ze om terug te gaan en die werknemers mee te nemen naar het centrum.”
Jason Heyes (2009), Recruiting and Organising Migrant Workers Through Education and Training: A Comparison of Community and the GMB. Industrial Relations Journal 40(3): 182-97. Afbeelding: GMB

No comments: