Sunday, May 3, 2009

Vakbond wordt mede-eigenaar van Chrysler

‘Maak kennis met de nieuwe raad van bestuur’, was de kop in de Globe and Mail boven een foto van Chrysler-arbeiders in spijkerbroeken en t-shirts. Als onderdeel van een reddingsplan krijgt de United Auto Workers (UAW) 55% van de aandelen in Chrysler en een zetel in de raad van bestuur in ruil voor lager loon en een versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Sommigen beschouwen de deal als een grote overwinning voor de vakbond, terwijl de Financial Times spreekt van ‘niet zozeer een overwinning als wel het onder ogen zien van de realiteit’.
Iedereen is het er wel over eens dat de deal, waarbij de bond een partner wordt in een door de overheid gesteund plan om Chrysler te redden, zeer uitzonderlijk is. De New York Times merkt op dat het ledental van de UAW bij de autofabrieken in Detroit is geslonken tot een kwart van wat het in 1990 was, maar dat de bond een ‘enorme invloed’ heeft in Washington, deels vanwege zijn bijdragen aan politieke partijen.
Volgens de Financial Times zal de invloed van de vakbond op het bedrijf beperkt blijven en zal hij waarschijnlijk ‘minder de confrontatie zoeken aan de bestuurstafel dan aan de onderhandelingstafel’, al was het maar omdat hij er als aandeelhouder belang bij heeft dat het bedrijf weer winst gaat maken.

No comments: