Tuesday, May 12, 2009

Vakbond moet de werkvloer op

“De vakbeweging is een emancipatiebeweging. Het is onze taak om dit op te pakken,” zei voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten gisteren bij de presentatie van een boek over werkende armen. Vakbonden hebben in het verleden onvoldoende oog gehad voor de onderkant van de arbeidsmarkt, zo vond ook voorzitter Edith Snoey van ABVAKABO FNV.
Er zijn inmiddels 1,25 miljoen werknemers in Nederland die moeten rondkomen van hoogstens 10 euro per uur. Gisteren presenteerde de FNV het boek Onzeker Bestaan, waarin werkende armen worden gepresenteerd. “Na dit boek kan niemand meer zeggen dat het probleem niet bestaat,” aldus voorzitter Agnes Jongerius van de FNV Vakcentrale. Het boek werd gepresenteerd aan de vooravond van het FNV-congres, waarop ‘Gewoon goed werk’ centraal staat.
De toegenomen armoede onder werkenden heeft voor een deel te maken met de flexibilisering van het werk en de privatisering van overheidstaken. Waarom heeft de FNV die ontwikkeling niet tegengehouden, zo vroeg auteur Will Tinnemans zich af.
Snoey zei dat vakbonden zich in het verleden bij privatiseringsplannen vooral hebben bezighouden met het verzachten van de gevolgen ervan in sociale plannen, maar onvoldoende oog hebben gehad voor de gevolgen voor de arbeidsmarkt op de langere termijn. Een deel van de post wordt inmiddels bezorgd door particuliere bedrijven waar de positie van werknemers slecht geregeld is. “Het is zeer de vraag of we dat nog terug kunnen draaien,” aldus Snoey.
Positiever is ze over de thuiszorg, die onder druk staat doordat gemeenten verplicht zijn om het werk aan te besteden. Hier lijkt het beter te lukken om de positie van werknemers te beschermen, mede doordat veel werknemers zich hebben aangesloten bij de bond. Bij werknemers is er ongeloof over de manier waarop de overheid met hun werk omgaan: ‘Ze zien toch hoe belangrijk het is wat we doen?’
Uit de verhalen in Onzeker Bestaan komt naar voren dat vakbonden een belangrijke rol kunnen vervullen voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. “We zullen ons moeten organiseren om eindelijk als normale werknemers behandeld te worden,” zegt de ongedocumenteerde domestic worker Rosaly.
Heftruckchauffeur Ashok ten Kate, die twee banen heeft, zegt dat zijn collega’s bij één van de bedrijven bang zijn voor de baas. “Mensen durven niet te zeggen wat ze vinden. Ze zijn bang dat ze ontslagen worden. Terwijl er niets strafbaars aan is om je mening te geven. Bij Super de Boer zie ik die mentaliteit niet. Daar durft iedereen te zeggen wat hij vindt. Daar is een meerderheid ook FNV-lid.”
Van der Kolk zei dat de vakbond weer meer de werkvloer op moet en op grotere schaal organisingcampagnes moet opzetten, zoals met veel succes is gebeurd op Schiphol. Daar is ruim de helft van de schoonmakers lid van de bond. Met een staking wisten ze reiskostenvergoedingen, werkzekerheid en respect af te dwingen. Namens de schoonmakers voerde Judy Lock het woord: “De Schipholschoonmakers staan zij aan zij met iedereen in dit boek.”

No comments: