Wednesday, May 27, 2009

Global Europe

Een aantal actiegroepen voert een kritische campagne over de Global Europe-strategie van de EU, die mede als doel heeft “om het Europese bedrijfsleven beter in staat helpen stellen om wereldwijd marktaandeel te verwerven, vaak in landen waar arbeidswetgeving grotendeels ontbreekt en vakbonden verboden zijn”.
De organisaties willen tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen een tegengeluid laten horen, onder meer door tekstballonnen op verkiezingsposters te plakken met de tekst ‘Huh? En Global Europe dan?!’ Ook worden consultas georganiseerd waarbij het winkelend publiek zijn mening naar buiten kan brengen over de Global Europe-strategie.

No comments: