Friday, May 22, 2009

‘Gegarandeerd, ik schrijf ze allemaal in!’

“De tijd dat je vader je bij de arm naar de bouwplaats nam en zei: ‘dit is je baas, dit is de vakbond, word lid’, die tijd is voorbij,” zegt Maurice Fernandes van FNV Bouw. En hij kan het weten: in 2007 maakte hij bijna 600 mensen lid, in 2008 ‘maar’ 480 en half april 2009 zit hij alweer op 150 nieuwe leden. Hij bezoekt scholen en bouwplaatsen in de regio Noord-West.
Je moet je verhaal altijd afstemmen op de mensen met wie je te maken hebt, vertelt Fernandes. Als hij scholen bezoekt vertelt hij de leerlingen dat het lidmaatschap ze geld oplevert en rekent hij op een whiteboard voor hoe dat werkt. Als een leerling die lid is van de bond een kopie opstuurt van zijn diploma of van zijn leerovereenkomst, dan ontvangt hij 60 euro. In totaal kunnen ze op deze manier 300 euro ontvangen. Het gaat om geld dat beschikbaar wordt gesteld door de werkgevers, omdat zij er belang bij hebben dat jongeren hun opleiding afmaken.
Dan kunnen leden gratis hun belastingformulier laten invullen en krijgen ze via de Belastingdienst 45% van hun lidmaatschap terug. Met hun ledenpas krijgen ze voordeel bij allerlei bedrijven en kunnen ze geld besparen op hun ziektekostenverzekering. “Per jaar kan je zo 250 euro verdienen, leg ik ze uit. En dan hebben we ook nog eens een aanbod waardoor ze goedkoper lid kunnen worden. Gegarandeerd, ik schrijf ze allemaal in!”
Als hij bouwplaatsen bezoekt schrijft hij ook nieuwe leden in, maar de bezoeken zijn vooral van belang vanuit het oogpunt van ledenbehoud. “Het is belangrijk om contact met ze te houden. Daar moeten we nog een goede modus voor vinden. Als ik mensen op de bouwplaats spreek dan hoor ik vaak: ‘eindelijk zien we iemand van de vakbond’.” Eigenlijk is het ook een taak van kaderleden om te zorgen dat de bond zichtbaar en aanspreekbaar is op de werkvloer, maar het gaat vaak om mannen van 60 jaar die niet goed weten hoe ze het gesprek moeten aangaan met de werknemers. “Ze leggen een paar pennen en folders neer en zijn weer weg, al moet ik zeggen dat er ook uitzonderingen zijn.”
Het beste is om in een koppel te werken. “Op elke bouwplaats heb je wel iemand die negatief is, daar ga je dan het gesprek mee aan en je collega kan ondertussen de andere werknemers lid maken.”
Als Fernandes een bouwplaats bezoekt dan snijdt hij vaak een actueel thema aan. Dat kan de economische crisis zijn, of de plannen om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te verhogen.
Een thema dat momenteel mensen erg aanspreekt is het anticyclisch opleiden. “Normaal gesproken zie je bij een recessie dat eerst de flexwerkers eruitgaan en dan de jongeren. Terwijl je die straks weer nodig hebt, want binnenkort gaat een grote groep werknemers met pensioen. Bij het anticyclisch opleiden kan iemand zonder diploma die al 10 jaar metselaar is theorielessen krijgen, zodat hij dat diploma alsnog kan halen. Ook kunnen ouderen aan de slag als leermeester op scholen. Op die manier kunnen de jongeren aan het werk blijven. Scholen blijven jongeren opleiden, de doorstroming gaat door.”
In de bouw werken veel migranten. Zo was Fernandes onlangs op een bouwplaats van de Rabobank in Utrecht waar 40 Polen en 60 Duitsers werkten. “Dan heb je een talenknobbel nodig. Sommige Polen spreken Duits, maar mijn vakantie-Duits is niet voldoende om de voordelen van de vakbond uit te leggen. Ik heb enkele Pools- en Duitssprekende collega’s erbij gehaald en zo hebben we 14 leden ingeschreven.”
Het is belangrijk om duidelijk te maken dat het lidmaatschap van een vakbond geen negatieve gevolgen heeft. “In Polen kan het je baan kosten als je op je rechten staat, bijvoorbeeld als je onderbetaald wordt.” Sommige Polen die in Nederland werken zijn eerder in Duitsland lid geworden van IG Bau. “Die mensen helpen we ook. Andersom werkt het ook zo.”
Het is belangrijk om je aan te passen aan de plek die je bezoekt, vertelt Fernandes. “Ik ging een keer met een collega naar een woningbouwvereniging en daar keek iedereen op ons neer. De volgende keer kwamen we terug in een krijtstreeppak met stropdas en toen kwamen ze opeens wel op ons af. Ik heb toen in de kantine het hoofd HRM lid gemaakt.”
Meer informatie: rknoordwest@fnvbouw.nl. Foto: FNV Bouw

No comments: