Tuesday, March 17, 2009

Organisers pleiten voor echte democratie op de werkplek

De organisingbenadering, die haar succes heeft bewezen in Engelstalige landen, wordt steeds vaker ook toegepast op het Europese vasteland. Een voorbeeld hiervan is Nederland, waar schoonmakers eind 2007 / begin 2008 een succesvolle campagne voor een betere CAO voerden. Momenteel voeren schoonmakers op Schiphol actie voor vaste banen, reiskostenvergoedingen en respect. Meer dan de helft van de 1.000 schoonmakers op Schiphol heeft zich bij de vakbond aangesloten en ze dreigen volgende week te gaan staken als hun eisen niet worden ingewilligd.
De website New Unionism heeft een zeer interessant interview met Eddy Stam en Ron Meyer van FNV Bondgenoten, twee van de drijvende krachten achter de invoering van de organisingaanpak in Nederland. Ze leggen uit waarom vakbonden een radicale koerswijziging zullen moeten doorvoeren willen ze overleven. Ze plaatsen kanttekeningen bij ondernemingsraden, waarvan de agenda vaak door de werkgever wordt bepaald en die werknemers daardoor van zich vervreemden. Ze pleiten voor echte democratie op de werkvloer: “echte discussies, echte ontwikkeling van leiders en echte betrokkenheid van een meerderheid van de werknemers”.
Lees het artikel hier. Foto FNV Bondgenoten

No comments: