Wednesday, March 11, 2009

Ledenwinst ondanks crisis

De afgelopen maanden hebben FNV-bonden ondanks de crisis enige ledenwinst geboekt. De ledenwinst lijkt te maken te hebben met de Power to-campagne, met sectorale initiatieven zoals de organisingcampagne in de schoonmaak en met maatregelen die massawerkloosheid moeten voorkomen.
De grootste bond, FNV Bondgenoten, groeide sinds 1 januari 2009 met
2.500 leden, waarmee het totale ledental op 476.000 is gekomen. Er is groei in sectoren waar de bond afspraken over werktijdverkorting heeft gemaakt om de effecten van de crisis op te vangen, zoals in de metaal. Ook voorlichtingscampagnes op ROC-scholen lijken te hebben bijgedragen aan ledenwinst.
In de schoonmaaksector, waar een assertieve organisingcampagne wordt gevoerd, zijn de afgelopen maanden enkele honderden nieuwe leden ingeschreven. Op Schiphol zijn inmiddels meer dan 500 schoonmakers lid van FNV Bondgenoten, dat is meer dan de helft van de schoonmakers die daar werkzaam zijn. Dit is opmerkelijk: in een sector die bekend staat als moeilijk te organiseren, is nu een organisatiegraad gerealiseerd die naar Nederlandse begrippen zeer hoog is.
Hoewel crisismaatregelen zoals de werktijdverkorting een positief effect hebben op het ledental van de bonden, lijkt het onwaarschijnlijk dat de crisis als zodanig gunstig uitpakt voor de ledentallen. “Er zijn weinig aanwijzingen dat een crisis goed is voor de vakbonden”, zei hoogleraar Paul de Beer (UvA) tegenover de regionale media. “Mensen die bang zijn hun baan te verliezen, wenden zich eerder tot een vakbond, maar daar staat tegenover dat veel leden opzeggen als ze hun baan verliezen”.
Vorig jaar verloren de FNV-bonden per saldo 2750 leden. De FNV-bonden van zelfstandigen boekten wel forse ledenwinst. Per 1 januari 2009 nam het aantal leden van de FNV met 180.000 leden toe doordat ouderenbond ANBO zich bij de FNV aansloot. In totaal telt de FNV nu tegen de 1,4 miljoen leden.
[Met dank aan Floor van Gelder]

No comments: