Sunday, March 15, 2009

Focus op hulp aan bonden in armste landen

Minister Bert Koenders dwingt FNV Mondiaal om het versterken van vakbonden in de Derde Wereld te concentreren op de allerarmste landen. In 2012 moet 60 procent van de middelen uit het vakbonds-medefinancieringsprogramma (VMP) van Ontwikkelingssamenwerking daarheen gaan. Deze beleidswijziging heeft grote gevolgen. In 2008 ging 32,8 procent van het geld dat FNV Mondiaal van het ministerie krijgt naar de nieuwe landenlijst van Koenders.
FNV Mondiaal is ongelukkig met het nieuwe beleidskader dat inmiddels in de Staatscourant is gepubliceerd. Hoofd Dian van Unen heeft inmiddels een tour langs de Global Union Federations gemaakt om de gevolgen te bespreken. “We zullen nu ruimte moeten maken door te stoppen in landen waar we het goed doen. We werken ook veel met regionale projecten. Het wordt de komende jaren echt passen en meten. In de MOL's (Minst Ontwikkelde Landen) waar we geacht worden ons meer op te gaan richten en in fragiele staten is de situatie ingewikkeld en is er niet veel ruimte voor politieke partners en civil society om te manoeuvreren. Vakbonden zijn vaak niet sterk en onderling zwaar verdeeld in een dergelijke situatie en staan onder druk van een repressieve overheid. Het kost Mondiaal al veel moeite om in landen als Wit Rusland en Colombia de partners te steunen.”
Het nieuwe beleidskader van Koenders heeft gevolgen voor de bestedingen uit het Solidariteitsfonds van FNV Bondgenoten. Als FNV Mondiaal projecten niet kan steunen, zal vaker een beroep op dit fonds worden gedaan.
Landen die Koenders uitfaseert zijn bijvoorbeeld Ecuador waar FNV Mondiaal en FNV Bondgenoten samen een bloemenproject van vakbond Fenacle financiert. Ook Turkije waar de Nederlandse vakbeweging actief bonden gaat helpen, valt af voor medefinanciering door Ontwikkelings-samenwerking.
Bron: FNV Company Monitor

No comments: