Tuesday, February 17, 2009

Moeten bonden uit Finland en Estland fuseren?

[Bijdrage van Juhani Artto] – Moeten bonden uit Finland en Estland fuseren? Jyrki Raina is van mening dat het idee het verdient om serieus geanalyseerd en beoordeeld te worden. Zijn opinie werd onlangs gepubliceerd in Ahjo, het blad van de Finse Metaalwerkers Bond.
Raina is werkzaam als algemeen secretaris van de Nordic IN, een federatie van 22 Finse, Zweedse, Noorse, Deense en IJslandse bonden die 1,2 miljoen werknemers vertegenwoordigen in diverse industriële sectoren en de mijnbouw.
Scandinavische bonden hebben Estlandse, Letlandse en Litouwse bonden gesteund sinds het begin van de jaren negentig. Deze steun heeft echter niet geleid tot een vernieuwing van de Baltische vakbonden, tot irritatie van de Scandinavische bonden, aldus Raina.
In de Baltische staten is de organisatiegraad laag gebleven en is de invloed van vakbonden op de arbeidsvoorwaarden relatief zwak. Volgens Raina worden er in de drie Baltische staten gesprekken gevoerd over het vormen van grotere industriële vakbonden maar “het gaat pijnlijk langzaam”. Grotere bonden, te vormen door fusies van kleinere bonden, zouden in staat zijn om werknemers te organiseren, diensten aan te bieden aan gewone leden en CAO-onderhandelingen te voeren, zo stelt Raina zich voor.
Het idee om nauwere samenwerking en op termijn een fusie van Finse en Estlandse bonden te overwegen werd oorspronkelijk naar voren gebracht door Matti Huutola, de vice-voorzitter van de grootste Finse vakcentrale SAK. Harri Taliga, de voorzitter van de Federatie van Estlandse Vakbonden (EAKL) heeft positief gereageerd op Huutola’s idee.
Het lijdt geen twijfel dat fusies een nieuwe impuls zouden kunnen geven aan vakbondsactiviteiten in Estland. Maar ze zouden ook positieve gevolgen kunnen hebben in Finland, waar een groot deel van de Estlandse werknemers nog geen lid van een vakbond is, en daarmee een relatief gemakkelijke prooi vormen voor onverantwoordelijke werkgevers.
In zijn column herinnert Raina ons eraan dat er in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Ierland ook vakbonden zijn die actief zijn in twee landen.

No comments: