Thursday, February 5, 2009

‘EU moet uitbuiting aanpakken, niet illegale werknemers’

Nieuwe Europese regelgeving om werknemers aan te pakken die ongedocumenteerde werknemers in dienst hebben kan er onbedoeld toe leiden dat het moeilijker wordt om uitbuiting te bestrijden, zo waarschuwen Europese burgerrechtenorganisaties vandaag in een verklaring.
Hardere sancties voor werkgevers zouden wel eens ineffectief kunnen zijn omdat ‘het risico om een sanctie te krijgen verre wordt overschaduwd door de winsten die gemaakt kunnen worden door flexibele en goedkope ongedocumenteerde werknemers in dienst te nemen’, zo voeren ze aan. Aan de andere kant zouden strengere straffen ertoe kunnen leiden dat werkgevers terughoudend worden om werknemers met een buitenlands uiterlijk in dienst te nemen, waardoor de discriminatie op de arbeidsmarkt alleen maar toeneemt.
De organisaties waarderen wel dat de nieuwe richtlijn het makkelijker maakt voor ongedocumenteerde werknemers om achterstallig loon te claimen en om klachten in te dienen via vrijwilligersorganisaties of vakbonden. “Nu het Europees Parlement deze Richtlijn heeft aangenomen is het, samen met andere Europese instellingen, moreel verplicht om te monitoren en zorg te dragen dat deze beschermende maatregelen daadwerkelijk het bedoelde effect hebben zodat werkgevers en niet migranten moeten de prijs betalen voor uitbuiting”.
Eén van de ondertekenaars van de verklaring, Picum, publiceerde in 2005 een rapport over het beschermen van ongedocumenteerde werknemers. Het rapport kwam tot de conclusie dat vakbonden een cruciale rol kunnen spelen als het gaat om het bestrijden van de uitbuiting van deze werknemers en dat dit ook in het belang van andere werknemers is.
Foto Skender

No comments: