Monday, January 19, 2009

Chinese arbeidswetgeving onder druk

[Bijdrage van Fons Tuinstra] - Terwijl men zich in China steeds meer zorgen maakt over de lage economische groei, worden overheidsmaatregelen uit het verleden teruggedraaid omdat ze zorgden voor afkoeling van de oververhitte economie. Het duidelijkste voorbeeld is onroerend goed, waar de overheid heeft geprobeerd om de sector af te remmen, een beleid dat pas in 2008 resultaten begon op te leveren, toen de mondiale economie ook werd getroffen door de financiële crisis. Die maatregelen zijn grotendeels teruggedraaid.
Stijgende arbeidskosten, veroorzaakt door een combinatie van nieuwe arbeidswetten en een tekort aan arbeid, veroorzaakten de sluiting van vele op de export gerichte fabrieken in Zuid China. De export begon begin 2008 al af te nemen, maar toen de mondiale crisis toesloeg raakten diverse overheidsafdelingen in paniek.
Er is veel verschil van mening over de gevolgen van de krimp in de exportsectoren voor de werkloosheid en voor het ontstaan van sociale onrust. Sommige ervaren deskundigen zoals Wang Tao, hoofdeconoom van de UBS, wijzen erop dat China in het verleden wel ernstigere problemen op de arbeidsmarkt heeft weten op te vangen. Westerse media hebben een lange traditie opgebouwd in het voorspellen van de instorting van China, maar die voorspellingen zijn telkens weer niet uitgekomen. Maar anderen zoals professor Victor Shih zijn het oneens met haar voorspelling, zowel als het gaat om het aantal werklozen als de mogelijke effecten.
Uiteraard wacht de Chinese overheid niet af wie er gelijk zal blijken te hebben.
Het terugdraaien van de arbeidswetten is ondenkbaar, maar er zijn duidelijke signalen dat lokale overheidsinstellingen werkgevers hebben verteld dat ze zich niets meer van die wetten hoeven aan te trekken.
Deze ontwikkeling werd het eerst gesignaleerd door de China Law Blog. Hun bevindingen - die uiteraard niet zijn bevestigd door de overheid - werden gevolgd door nadere berichten van journalist Peter Ford van de CSM op een ander weblog, Danwei:
“Hoewel ik hier nog geen bevestiging van heb gekregen, heb ik vernomen dat provinciale overheden al een aantal maanden tegen werkgevers zeggen dat ze zich geen zorgen hoeven te maken als ze zich niet aan de Arbeidscontractwet houden, en dit lijkt me zeer plausibel. Een groot aantal werkgevers heeft het afgelopen jaar geklaagd dat de arbeidswet, samen met de gestegen waarde van de RMB tot afgelopen juli, een belangrijke reden was waarom ze hun concurrentiekracht verloren. Mogelijk gaat dat op voor producenten met een smalle winstmarge en een laag kwaliteitsniveau, en hoewel de overheid er het afgelopen jaar duidelijk geen enkel probleem mee had om deze bedrijven failliet te laten gaan (om de Chinese economie hoogwaardiger te maken), is het nog altijd zo dat zulke bedrijven tenminste voor werkgelegenheid zorgen zolang ze het hoofd boven water houden, en banen zullen dit jaar schaars worden”.
Nogmaals: er is nog geen officiële bevestiging van deze beleidsverandering en de Chinese vakbond ACFTU heeft hierover nog geen standpunt ingenomen, noch is het waarschijnlijk dat dat nog gebeurt. Het jaar 2009 belooft interessant te worden.

No comments: