Monday, December 29, 2008

New York Times: Sterke vakbonden goed voor economie

De nieuwe regering Obama moet niet treuzelen met nieuwe wetten om de positie van de vakbeweging te versterken, schrijft de New York Times (NYT) vandaag in een hoofdredactioneel commentaar. De krant voert aan dat de Employee Free Choice Act (EFCA) kan helpen om iets te doen aan de ‘niet te rechtvaardigen’ inkomensverschillen. Het bedrijfsleven klaagt dat de nieuwe wet de economische crisis zal verergeren, maar de NYT is niet onder de indruk:
“Er valt veel voor te zeggen dat vakbonden juist belangrijker zijn als de arbeidsmarkt verslapt tijdens een recessie. Als werknemers er niet gezamenlijk optrekken is hun onderhandelingspositie tijdens de recessie zelfs nog zwakker dan tijdens de groeijaren van dit decennium, waarin ze er al nauwelijks in slaagden om salarisverhogingen binnen te slepen ondanks de groeiende productiviteit en winsten. Als de salarissen achter blijven lopen, dan zal dit de crisis alleen maar verlengen doordat het de uitgaven zal drukken”.
Volgens de krant leidt het weinig twijfel dat de nieuwe minister van arbeid Hilda Solis (foto) de EFCA steunt, maar is het minder duidelijk hoe de nieuwe president hierover denkt. De meeste leden van zijn economische team zijn veteranen uit de Clintonregering, en ‘in de Clintontijd werden vakbondswensen routinematig ondergeschikt gemaakt aan financiële kwesties’.

No comments: