Sunday, November 16, 2008

Werkgever betaalt lidmaatschap vakbond. Goed idee?

Nieuwe werknemers van de ING Bank krijgen een brief van hun werkgever waarin ze gevraagd worden om lid te worden van een vakbond naar keuze. De werkgever betaalt gedurende een jaar de kosten, meldt de Volkskrant. Bedrijven als Shell en Unilever betalen al een deel van het bondslidmaatschap [zie echter commentaar onder dit artikel], maar ING is naar verluidt uniek in het feit dat het bedrijf het hele bedrag betaalt.
Ahmed Kansouh van het CNV zegt dat er sprake is van een ‘forse groei’ van het aantal leden bij ING.
“Wij kennen een zeer grote waarde toe aan het overleg met de vakbonden”, zo verklaart hoofd Compensation, Benefits and Labour Relations Alex Verheijden het beleid van de ING. Interessant is dat het bedrijf ook de samenstelling van de achterban van de vakbonden wil veranderen, met als uiteindelijk doel om ook het beleid van de bonden te veranderen. “We merken dat jongeren en hoogopgeleiden weinig in bonden vertegenwoordigd zijn. Dat is jammer, want die werken ook bij ons. In het verhaal van de bonden klinkt hun mening vaak minder door. Natuurlijk horen we hun geluiden dan intern wel, maar het zou fijner zijn als de samenstelling van het ledenbestand van de bonden wat evenwichtiger werd”.
Klaas Pieter Derks, voorzitter van CNV Jongeren, formuleert het nog wat scherper: vakbonden werken vaak helemaal niet in het belang van jongeren. “De mening van de bonden verandert niet zolang er niet meer jongeren lid worden. Maar waarom zou je je aansluiten bij een organisatie waar je het niet mee eens bent?”
Het ING-beleid zal wellicht zorgen dat meer jongeren lid worden van een bond. Moeten bonden zich zorgen maken dat hun onafhankelijkheid in gevaar komt als ze de werkgever het lidmaatschap laten betalen? Kansouh zegt dat hij er geen probleem mee heeft om ‘de hand te bijten die hem voedt’ “Natuurlijk. Wij zijn gewoon onafhankelijk”. Maar eigenlijk zou hij niet van ‘bijten’ willen spreken. “Samen maken we het bedrijf beter, voor werknemers én werkgevers”.
Moeten vakbonden werkgevers het lidmaatschap laten betalen? Reageer in de comments hieronder. Afbeelding: Hoofdkantoor ING (foto Niclas)

2 comments:

Egbert said...

Shell kent uitsluitend de mogelijkheid van fiscale verrekening zoals bijna alle Industriele CAO-en.

Struggle, Solidarity and Socialism said...

Nee slecht idee, omdat de positie van de vakbond zo enkel bestaat bij gratie van de werkgever.

De vakbond is er niet om de kruimels van de onderhandelingstafel te kunnen oprapen, maar juist ook om tegen de werkgever een vuist te kunnen maken.