Friday, November 28, 2008

Verhef de arbeidersbeweging!

[Bijdrage van Ruud Duvekot] - De wereld verandert snel. Zo is het onderhand zaak dat je zelf als werknemer of werkzoekende het heft in eigen hand neemt en in jezelf investeert. Je eigen carrière vormgeven en – vooral – in stand houden, staat steeds meer voorop. Kortom, je moet zorgen dat je ontwikkeling (weer) ter hand neemt en je voor je ontwikkeling terecht kunt binnen de beschikbare (beroeps)onderwijs- en scholingsinstellingen. Een leven lang leren staat dus voor een ieder voorop!
Wat zou er nu mooier zijn om dit kader als vakbeweging de traditionele rol van ‘verheffer van de arbeiders’ weer hoog in het vaandel zou gaan nemen? De vakbeweging kan zich hiermee in het werkveld profileren als belangenbehartiger van de leden én als een investeerder in de kwaliteit van onze samenleving. Daarmee is zoveel duidelijk als doelgroep (de vakbondsleden) en doel (investeren in onze belangrijkste ‘grondstof’: human capital). Beoogde resultaten zijn velerlei: versterken van de kwaliteiten van de afzonderlijke vakbondsleden, profileren van de vakbeweging, bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving in zijn algemeenheid. Rest nog slechts een plan van aanpak en geld.
Voor geld zou de vakbeweging terecht kunnen bij sectorale scholingsfondsen die met name via CAO’s met afspraken over inzet van middelen voor loopbaanontwikkeling kansen bieden. Ook zijn er fiscale voordelen te benutten als het gaat om scholing. Het grootste probleem is echter om een goed plan van aanpak te maken waarmee daadwerkelijk de doelgroep benaderd wordt en gestimuleerd wordt om in zichzelf te investeren.
Het gaat er dus om de doelgroep te bereiken en om ze vervolgens hun scholingsbehoefte te laten formuleren. Voor het eerste is een belangrijke slag te winnen door aan te haken bij het initiatief dat FNV Bondgenoten heeft genomen om vakbondsvrijwilligers (kaderleden) op te leiden tot loopbaan- of scholingsadviseur op de werkvloer.
Het formuleren van je specifiek scholings- of loopbaanvraag als vakbondslid is echter wat lastiger. Maar ook daar biedt een bestaand initiatief uitkomst. Er wordt in Nederland hard gewerkt om de EVC-systematiek van de grond te trekken. EVC is het Erkennen van Verworven Competenties; dit houdt zoveel in als het in kaart brengen van alles wat je ooit al ergens hebt geleerd; dat is stap 1: herkennen van je competenties. Vervolgens gebruik je deze ‘herkende competenties’ in stap 2 om erkenning te krijgen voor je leerprestaties tot dusver . In stap 3 kun je erachter komen waar je je in kan versterken of wat je nog mist in je persoonlijke ontwikkeling. En dan heb je je persoonlijke ontwikkelplan te pakken! Voor EVC –ook wel het ‘ervaringscertificaat genoemd – kun je op veel plekken (ROC’s hogescholen, personeelsafdelingen, scholingsfondsen, e.d.) terecht.
Het mooiste zou toch zijn als de vakbond de vakbondsleden kan helpen met het investeren in zichzelf. Maatschappelijke context, doel, doelgroep, kaderleden, resultaat, geld en een methodiek zijn beschikbaar. Nu alleen alles nog bij elkaar brengen om ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling van de vakbondsleden weer een actieve missie van de vakbeweging te maken. Zou de (her)oprichting van de Vakbondsacademie hier misschien bij kunnen helpen?

Ruud Duvekot
Onderzoeker Empowerment centre EVC

1 comment:

Hilde ter Doest said...

Hallo Ruud,
Jouw verhaal is mij uit het hart gegrepen. Maar ik ben dan ook samen met mijn collega Astrid Ophof de trekker van het experiment Winnen met Leren in de metaal van FNV Bondgenoten. Daarin stimuleren collega's (kaderleden) collega's om te leren. Op het congres van FNV Bondgenoten (op de tweede dag 30 januari 2009) gaan we met hopelijk vele belangstellenden na of er meer mogelijkheden zijn om de bond tot loopbaanpartner van werknemers op de werkvloer te maken. Daarbij zou een nieuwe vakbondsacademie zeker helpen. Inderdaad terug naar de roots van de vakbeweging en op naar een bond met een nieuw gezicht op de vloer.
Met hartelijke groet, Hilde ter Doest