Monday, November 17, 2008

Onderzoek: Sterke vakbond opgewassen tegen private equity

In juli protesteerden vakbonden over de hele wereld tegen private equity (PE) firma’s zoals KKR. Ze voerden aan dat deze bedrijven enorme winsten maken ten koste van werknemers. PE-lobbygroepen noemden de kritiek van de vakbonden echter ‘hysterisch’.
Een nieuw wetenschappelijk onderzoek van Andrew Watt van het European Trade Union Institute komt tot de conclusie dat vakbonden het grotendeels bij het rechte eind hebben. Sommige kritiek op overnames door PE-firma’s is misschien overdreven en eenzijdig, maar er zijn aanwijzingen dat PE-overnames leiden tot banenverlies, lagere lonen, een meer vijandige houding ten opzichte van vakbonden en meer ‘belastingefficiëntie’ (dit laatste betekent simpel gezegd dat belastingbetalers de winsten van PE-firma’s subsidiëren).
Watt benadrukt dat PE-firma’s niet per definitie tegen vakbonden zijn, maar dat ze zich over het algemeen pragmatisch opstellen. Sterke vakbonden zullen beter in staat zijn om met de nieuwe eigenaars te onderhandelen. Als een PE-firma een bedrijf wil overnemen, dan doen vakbonden er verstandig aan om te proberen om meer werknemers te organiseren door in te spelen op de zorgen die zij hebben over de overname.
De afgelopen jaren is het belang van PE sterk toegenomen. Koplopers in Europa zijn Zweden, Nederland en Groot-Brittannië.
Andrew Watt (2008), The Impact of Private Equity on European Companies and Workers: Key Issues and a Review of the Evidence. Industrial Relations Journal 39(6): 548-68.

No comments: