Tuesday, November 11, 2008

Obama over vakbondsrechten


De aanstaande Amerikaanse president Barack Obama heeft toegezegd om een nieuwe wet aan te nemen die voorkomt dat werknemers die zich organiseren worden geïntimideerd door hun werkgever. De wet kan echter op fel verzet rekenen van de lobby van het bedrijfsleven, waaronder de Amerikaanse Kamer van Koophandel. De Amerikaanse dienstenbond SEIU heeft een video samengesteld met uitspraken van Obama over het onderwerp.

No comments: